Meno mokykla
Druskininkų Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio
meno mokykla

Naujienos

PATYČIŲ DĖŽUTĖ

 

 

MOKYTOJŲ DIENOS PROGA 20201005 


  

KVIETIMAS TEIKTI NEFORMALIOJO VIETIMO PROGRAMAS 20201005

 • Kviečiame teikti neformaliojo vaikų švietimo programas

Visi NVŠ teikėjai – savivaldybės, valstybės įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, viešosios įstaigos ar laisvieji mokytojai, kūrėjai ir kt., pageidaujantys užimti mokinius įdomia ir prasminga veikla ir ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas NVŠ krepšelio lėšas, Savivaldybei iki 2020 m. spalio 9 d. pateikia šiuos dokumentus:

 1. NVŠ teikėjo atitikties reikalavimus patvirtinančius dokumentus - registracijos juridinių asmenų registre pažymėjimo kopiją, laisvieji mokytojai - individualios veiklos pažymos kopiją ar verslo liudijimo kopiją (pateikti po programos patvirtinimo), dokumentus patvirtinančius, kad asmuo gali dirbti neformaliojo vaikų švietimo mokytoju.

 2. NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (apibrėžti Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (2018-09-12  įsakymas Nr. V-758).

 3. Laisvos formos NVŠ programos aprašymą.

 4. Sutartis dėl patalpų nuomos (jeigu patalpos nuomojamos).

 5. Prireikus komisija gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus.

Daugiau informacijos:

https://www.druskininkusavivaldybe.lt/go.php/lit/Placiau-/1

  


  

 • Naujas mokytojas

Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykloje nuo šių metų spalio 1 dienos pradėjo dirbti jaunas, motyvuotas, perspektyvus pučiamųjų instrumentų mokytojas Denis Nareiko. Džiaugiamės turėdami naują mokytoją savo mokyklos bendruomenėje ir linkime sėkmės pedagoginiame darbe.

DENIS NAREIKO 20201002

 


  

 • Sėkmė Respublikiniame konkurse - festivalyje ,,SKAMBINU, ĮSIVAIZDUOJU, PIEŠIU“

    2020 m. birželio 22 d. IX - ąjame respublikiniame jaunųjų atlikėjų ir dailininkų konkurse – festivalyje „SKAMBINU, ĮSIVAIZDUOJU, PIEŠIU“ dalyvavo ir Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai bei jų mokytojai. Šis konkursas unikalus tuo, kad mokiniai vertinami ne tik už muzikos kūrinio atlikimą, bet ir už jo iliustravimą piešiniu, animacija bei pasakojimu ar eilėmis pristatytą kūrinio turinį ir nuotaiką.

    Šį konkursą - festivalį organizavo Vilniaus ,,Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, Vievio meno mokykla, Skuodo meno mokykla bei Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija ,,Židinys“. Konkurse - festivalyje dalyvavo 84 moksleiviai iš Vilniaus, Kauno, Vievio, Skuodo, Molėtų, Švenčionėlių, Visagino, Marijampolės, Ignalinos, Gargždų, Alytaus ir Druskininkų muzikos, meno ir dailės mokyklų. Konkursas - festivalis buvo numatytas š.m. kovo 21 d. Ir štai – karantinas. Sudėtingas laikmetis padiktavo sąlygas, kurias ne kiekvienas galėjo įveikti, konkursas vyko nuotoliniu būdu.

    Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklą atstovavo Austėja Katčenkaitė, fortepijono specialybės 6 klasės mokinė (mokytoja Ilona Bieliukienė) ir V.K. Jonyno dailės skyriaus mokinė Justina Plukytė (mokytoja Ona Olšauskienė). Mūsų mokyklos mokinės piešiniais iliustravo M.K. Čiurlionio ,,Valsą“ F-dur, sukurtą fortepijonui. Abi mokinės, pasibaigus konkursui, sulaukė gerų žinių, tapo laureatėmis. Po konkurso Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje ,,Židinys“ rengiama laureatų dailės darbų paroda, kuri suteikia galimybę pamatyti vienu metu daug įvairių kūrybinių interpretacijų, palyginti muzikų ir dailininkų piešinius, atspindinčius skirtingą pasaulio matymą.

    Nuoširdžiai sveikiname konkurso - festivalio nugalėtojas Justiną ir Austėją, linkime polėkio, įkvėpimo ir didelės sėkmės tolesniuose siekiuose. Dėkojame laureates ruošusioms mokytojoms už nuoširdų darbą, už jų begalinę meilę, rūpestį ir padrąsinimą.

ONA OLŠAUSKIENĖ AUSTĖJA KATČENKAITĖ ILONA BIELIUKIENĖ 20200713   JUSTINA PLUKYTĖ 20200713

 


  

 • XXVIII Juozo Pakalnio respublikinis jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas

    Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykla turtinga gabiais mokiniais, kurie nuolat dalyvauja gausybėje konkursų ir ne tik dalyvauja, bet tampa prizinių vietų laimėtojais – laureatais. Šį kartą džiaugiamės pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniais, kurie dalyvavo ,,XXVIII Juozo Pakalnio respublikiniame jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais” konkurse. Birželio 19 d. buvo paskelbti konkurso rezultatai, kurie nudžiugino mokinius, jų tėvelius, na ir žinoma, mokytojus.

     Konkurse dalyvavo penki mūsų mokyklos mokiniai ir visi jie tapo laureatais: klarnetas - Juozas Čijunskis (I vieta), Dainius Milius (II vieta), Povilas Andruškevičius (III vieta) – mokytojas Vytautas Andruškevičius, koncertmeisteris Danas Juškevičius; saksofonas - Agnius Žėkas (I vieta) – mokytojas Juozas Mikolainis, koncertmeisterė Jūratė Bujokienė; išilginė fleita – Augustė Gudavičiūtė (III vieta) – mokytojas Vitalius Mieščionaitis, koncertmeisterė Aušra Vilčinskienė. Konkursas vyko trimis etapais, kuriuose dalyviams reikėjo atlikti vieną privalomą ir du laisvai pasirinktus kūrinius. Sudėtingiausias buvo trečiasis etapas, nes vyko nuotoliniu būdu. Atkaklus, nuoširdus darbas, sudėtingas nuotolinis mokymas(is) ir meilė muzikai nesutrukdė pasiekti aukštų rezultatų.

20200623 JUOZO PAKALNIO KONKURSAS

20200623 JUOZO PAKALNIO KONKURSAS 1

 


 

 • Iškovotas diplomas konkurse ,,PAVASARIO GARSAI”

    Kartais vieną dieną tiesiog imi ir suvoki, kiek vis dėlto daug išminties yra sukaupta patarlėse. Kad ir šioje, lietuviškoje: ,,už vieną muštą dešimt nemuštų duoda“. Juk kalbama apie PATIRTĮ. Visokią. Ir gerą, ir nelabai. Kuri moko, brandina, bei skatina tobulėti kiekvieną iš mūsų kasdien.

    Tokia dar viena svarbia patirtimi jauniesiems atlikėjams tapo 2020 m. birželio 17 d. vykęs X - tasis respublikinis antrojo instrumento (fortepijono) festivalis - konkursas ,,PAVASARIO GARSAI“, kurį organizavo Kaišiadorių meno mokykla. Festivalis - konkursas vyko nuotoliniu asinchroniniu būdu. Nors užsienio šalyse tokio tipo konkursai nėra retas ar išimtinis dalykas, tačiau Lietuvos muzikiniame pasaulyje tai dar nauja.

    Šiame konkurse dalyvavo atlikėjai iš Vilniaus, Kauno, Birštono, Jonavos, Panevėžio, Marijampolės, Elektrėnų, Ukmergės, Kaišiadorių ir Druskininkų muzikos bei meno mokyklų. Mūsų mokyklą konkurse atstovavo Nida Galčiūtė (mokytoja Ilona Bieliukienė). Smuiku Nida groja jau ketvirtus metus, o štai fortepijono meno paslapčių mokosi dar tik antrus metus. Jaunieji atlikėjai, kuriems fortepijonas yra ne pagrindinis instrumentas, konkurse atliko pagal turinį ir nuotaiką kiekvienam artimiausią ir širdžiai mielą kūrinį, atspindintį jų vaikystės pasaulį. Mokinių atlikimą vertino kompetentinga komisija, kurios pirmininkas VDU Muzikos akademijos lektorius, bendrojo fortepijono ir vargonų skyriaus vedėjas Rimantas Karaška.

    Konkursui pasibaigus, sulaukėme gerų žinių, Nida tapo diplomante. Pergalės visada be galo džiugina ir įkvepia, nes jos byloja apie atkaklumą, darbštumą, apie tai, kad tikslai labai karštai siekiant ir dirbant yra pasiekiami, o svajonės irgi pildosi, juk ,,lašas po lašo ir akmenį pratašo“...

    Tikimės, kad tai buvo nauja ir naudinga patirtis meniniame gyvenime. Nidai ir jos mokytojai linkime meilės muzikai ir įsimintinų bei kūrybingų vasaros atostogų.

    Ypatingą vietą nuotoliniame ugdyme užima tėvai, nes vaiko ugdymas ne vien mokytojos, o komandinis darbas. Nuoširdžiausias AČIŪ Nidos tėveliams!

20200622 NIDA GALIT

 


  

 • Druskininkų M.K Čiurlionio meno mokyklos mokinių sėkmė Lietuvos nuotoliniame jaunųjų muzikantų konkurse "MUZIKA - @"

    Nuotolinis ugdymas, rodos, turėjo sugriauti visus planus, tačiau noras muzikuoti, tobulėti, nesustoti vietoje buvo stipresnis!

    2020 m. gegužės mėn. Kauno I – oji muzikos mokykla organizavo nuotolinį jaunųjų atlikėjų konkursą "MUZIKA - @". Konkursas sulaukė milžiniškos sėkmės - varžėsi daugiau kaip 540 pasirodymų, 606 jaunieji muzikantai. Gegužės 18 dieną buvo paskelbti rezultatai, iš kurių matyti, kad Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai labai sėkmingai dalyvavo šiame konkurse.

    I vietas savo kategorijose laimėjo:

Neila Matulevičiūtė (1 klasė, fortepijonas, mokytoja Nona Kalvaitienė), Liepa Dainauskaitė (2 klasė, smuikas, mokytoja Eglė Sakavičienė), Faustas Pauliukas (4 klasė, smuikas, mokytoja Eglė Sakavičienė), Emilija Krušaitė (4 klasė, kanklės, mokytoja Greta Gelžinytė).

Smuikininkų ansamblis (Liepa Dainauskaitė, Vėjūnė Petrauskaitė, Milana Deksnytė, Miglė Čijunskytė, Guoda Sofija Mataitė, Nida Galčiūtė, Faustas Pauliukas, Aušrinė Amšiejūtė, Skaistė Žilvytė, Emilija Juškevičiūtė, Gabija Raškauskaitė, mokytoja Eglė Sakavičienė).

Gaudenė Dumskytė (VII klasė) ir Evija Buraitė (išplėstinis ugdymas), (kanklių ir fortepijono duetas, mokytojos Greta Gelžinytė, Ilona Bieliukienė). Šis duetas ne tik laimėjo I vietą, bet ir buvo pakviestas spalio – lapkričio mėn. įrašyti konkurso laureatų CD.

    II vietas iškovojo:

Liepa Maskalenkaitė (2 klasė, kanklės, mokytoja Greta Gelžinytė), Emilija Večkytė (4 klasė, kanklės, mokytoja Greta Gelžinytė), Austėja Katčenkaitė (6 klasė, fortepijonas, mokytoja Ilona Bieliukienė).

    III vietą laimėjo:

Jorūnė Katauskaitė (4 klasė, fortepijonas, mokytoja Nona Kalvaitienė).

    Sveikiname pirmojo Lietuvoje nuotolinio jaunųjų muzikantų konkurso "MUZIKA - @" dalyvius, juos ruošusius mokytojus bei konkurso dalyvių tėvelius!

20200602 KONKURSO LAUREATAI

20200602 FAUSTAS PAULIUKAS

 20200602 LIEPA DAINAUSKAITĖ

20200602 SMUIKININKŲ ANSAMBLIS

 


 

 • Druskininkų vardas skambėjo ir tarp Respublikinio filmų festivalio laureatų

    Tarp laureatų Respublikiniame mokinių filmų festivalyje - konkurse „Įjunk šviesą“ bei Tarptautiniame FAI piešinių konkurse „Skrydžio vakardiena ir rytojus“ Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos, V.K. Jonyno dailės skyriaus 4B klasės mokinys Vincentas Akstinas.

    2019 m. gruodžio 19 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje vykusiame septintąjame respublikiniame mokinių filmų festivalyje - konkurse „Įjunk šviesą“ dalyvavo 95 kūrėjai iš visos Lietuvos. Buvo pristatyti 38 įvairaus žanro filmai ir paskelbti nominantai. Pirmąją nominaciją – „Už tradicinį vizualinės išraiškos priemonių panaudojimą“ – laimėjo mūsų mokyklos mokinys Vincentas Akstinas, sukūręs filmą „Lenktynių diena“ (2019 m., filmo trukmė - 00:01:25 (mokytoja Alė Kalėdienė).

    2020 m. kovo 7 d. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko tarptautinio FAI piešinių konkurso, kurį organizuoja Lietuvos neformaliojo švietimo centras ir Lietuvos aeronautikos klubas, “Skrydžio vakardiena ir rytojus“ nacionalinio turo darbų paroda, pristatymas ir laureatų pagerbimo šventė. Šiemet konkurse dalyvavo 784 mokiniai iš visos Lietuvos. Iš dalyvavusių savo amžiaus grupėje buvo atrinkti 25 laureatai. Tarp jų išrinktas ir mūsų mokyklos mokinys Vincentas Akstinas. Piešinio pavadinimas - „Praeities ir ateities susitikimas“ (mokytoja Neringa Akstinienė).

    Labai džiaugiamės visais Vincento pasiekimais, jie džiugina mūsų mokyklos bendruomenę bei garsina mokyklos vardą. Linkime didelės kūrybinės sėkmės tolimesniuose jo ateities planuose.

VINCENTAS AKSTINAS 20200601 1

VINCENTAS AKSTINAS 20200601

 


 

INFO APIE MOKESTĮ UŽ MOKSLĄ 20200409

 


 

Mieli mokytojai, tėveliai ir mokiniai,

nuo 2020 m. kovo 13 dienos (penktadienio) iki 2020 m. kovo 27 dienos LR švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus įsakymu skelbiamos mokinių pavasario atostogos (vietoj nuo 2020 m. balandžio 14 dienos iki 2020 m. balandžio 17 dienos mokyklos 2019 m. - 2020 m. mokslo ugdymo plane numatytų pavasario atostogų).

Pasibaigus pavasario atostogoms, t.y. nuo 2020 m. kovo 30 dienos, vadovaujantis 2020 m. kovo 12 dienos Lietuvos Vyriausybės sprendimu dėl COVID-19 viruso suvaldymo, Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykloje ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu.

Kad ugdymo procesas vyktų sklandžiai, pamokos būtų rezultatyvios, šiomis pasikeitusiomis ugdymo ir ugdymosi sąlygomis turime susitelkti ir bendradarbiauti visi - mokytojai, mokiniai, mokinių tėvai.

Mokiniams pamokos nuotoliniu būdu vyks pagal esamą pamokų tvarkaraštį, t.y. iki šiol vykusio kiekvieno dalyko pamokos metu.

Organizuojant individualių dalykų bei grupinių dalykų nuotolinio ugdymo procesą, ugdymo proceso teikėjai (mokytojai) bei gavėjai (mokiniai) turi turėti:

interneto ryšį;

kompiuterį, planšetę ar išmanųjį mobilųjį telefoną;

susikurtą el. paštą;

įdiegtas ZOOM (www.zoom.us), Skype, Viber, Messenger programas.

Pamokos nuotoliniu būdu abiems šalims (mokytojams ir mokiniams) sutarus, vyks naudojantis ZOOM, Skype, Viber, Messenger, el. paštu ir kitomis komunikavimo priemonėmis.

Gerbiami tėveliai ir mokiniai, prašome Jūsų aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su specialybės mokytojais, klasių auklėtojais, kitų dalykų mokytojais, kad visi kartu galėtume užtikrinti maksimaliai kokybišką ugdymą.                                                        

Kilus klausimams, susisiekime el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. arba telefonu su dalykų mokytojais, klasių auklėtojais.

Ištvermės ir sveikatos Jums visiems!

                                                                                                                                                                               Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos administracija


  

20200316 SAVIVALDYBĖS RAŠTAS

 


 

INFORMACIJA APIE KORONAVIRUSĄ 20200303

DĖL UGDYMO PROCESO IR DARBO ORGANIZAVIMO ASMENIMAI KURIE LANKĖSI KINIJOJE IR ŠIAURĖS ITALIJOJE

DUK UGDYMO ĮSTAIGOMS

      RANKŲ HIGIENA PATALPŲ VĖDINIMAS IR HIGIENA

 


 

 • VIII muzikos ir meno mokyklų liaudies instrumentų atlikėjų konkursas „Lietuviška pjesė“

    Šių metų vasario 29 dieną vyko VIII muzikos ir meno mokyklų liaudies instrumentų atlikėjų konkursas „LIETUVIŠKA PJESĖ“. Šiame liaudies instrumentų atlikėjų tarpe, prestižiniame konkurse savo meistriškumą demonstravo jaunieji atlikėjai iš visos Lietuvos. Varžėsi ir dvi Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos mokinės - Emilija Krušaitė ir Emilija Večkytė (mokytoja Greta Gelžinytė). Konkursą vertino mokytojai iš visos Lietuvos, dėmesys kreipiamas buvo ne tik į technines galimybes, bet ir artistiškumą, kūrinio pateikimą, muzikalumą.

    Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos auklėtinei Emilijai Večkytei pavyko iškovoti trečiąją vietą, kuri tikimės motyvuos ir toliau siekti aukštų rezultatų.

NUOTRAUKA 20200310 3

 


 

 • Druskininkų vardas skambėjo ir tarp Respublikinio filmų festivalio laureatų

    Tarp laureatų Respublikiniame mokinių filmų festivalyje - konkurse „Įjunk šviesą“ Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos, V.K. Jonyno dailės skyriaus mokinys Vincentas Akstinas.

    2019 m. gruodžio 19 dienos popietę Šiaulių Dainų progimnazijoje vyko septintasis Respublikinis mokinių filmų festivalis - konkursas „Įjunk šviesą“. Festivalyje dalyvavo 95 kūrėjai ne tik iš didžiųjų Lietuvos miestų - Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, bet ir ugdytiniai įstaigų, veikiančių mažesnėse vietovėse. Jame buvo pristatyti 38 įvairaus žanro filmai.

    Festivalio metu buvo paskelbti nominantai. Pirmąją nominaciją – „Už tradicinį vizualinės išraiškos priemonių panaudojimą“ - laimėjo Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos, V.K. Jonyno dailės skyriaus mokinys Vincentas Akstinas, sukūręs filmą „Lenktynių diena“, 2019 m., 00:01:25 (mokytoja Alė Kalėdienė).

     Daugkartinis konkursų dalyvis ir nugalėtojas aistringai besidomintis automobilių modeliais, jų istorija, techninėmis savybėmis ir dabar yra susitelkęs ties baigiamuoju dailės mokyklos darbu, kuris tarsi tęsia automobilių temą. Puikus jaunojo animatoriaus pasirodymas Respublikiniame mokinių filmų festivalyje - konkurse „Įjunk šviesą“ džiugina mokyklos bendruomenę bei garsina mūsų mokyklos vardą. Animacinis filmas „Lenktynių diena“ buvo sukurtas per pusmetį, trafaretine technika, kuri reikalauja daug kantrybės ir kruopštumo. Norisi palinkėti didelės kūrybinės sėkmės ir tolimesniuose jo ateities planuose.

NUOTRAUKA 20200310 1   NUOTRAUKA 20200310 2

 


 

 • Konkursas – festivalis „Muzikuokime drauge“

    2020 m. kovo 7 dieną Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje vyko konkursas - festivalis „Muzikuokime drauge“. Festivalis rengiamas siekiant puoselėti įvairios sudėties kamerinių ansamblių muzikavimo tradicijas, skatinti mokinių muzikinę, kūrybinę, meninę saviraišką, ugdyti sceninę ištvermę, bei atlikėjišką kultūrą.

    Konkurse dalyvavo daugiau nei 150 dalyvių iš Vilniaus, Alytaus, Rudaminos, Utenos, Vievio, Garliavos ir kitų miestų. Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklai atstovavo dvi mokinės - Evija Buraitė (mokytoja Ilona Bieliukienė) ir Gaudenė Dumskytė (mokytoja Greta Gelžinytė). Mokinės atliko techniškai sudėtingą programą, kuri reikalavo ne tik puikių techninių galimybių, bet ir muzikinės brandos, pajautos.

    Mokinių darbas veltui nenuėjo, jos įvertintos laureatų diplomais, statulėlėmis ir komisijos pagyromis.

    Tikimės, kad šis įvertinimas paskatins naujiems rezultatams ir laimėjimams.

NUOTRAUKA 20200309 1   NUOTRAUKA 20200309 2

 


 

 • Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykla respublikiniame tęstiniame projekte ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“ 

    2020 m. kovo 4 d. LR Vyriausybės rūmuose vyko respublikinio tęstinio projekto ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“ popietė – koncertas ,,Tu, Lietuva, tu mana“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30 - mečiui paminėti. Renginyje buvo pristatyta projekto dalyvių meninė programa ir eksponuojami mokinių dailės darbai. Koncerte dalyvavo Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos solfedžio dalyko mokinių komanda: A. Gudavičiūtė, E. Krasnickaitė, M. Deksnytė, S. Vitkauskaitė, T. Griškevičius, E. Marcelis ir I. Veselovas (mokyt. V. Mieščionaitienė). Projekto piešinių konkurse mūsų mokyklos net 9 jaunieji dailininkai (mokyt. E. Maračinskaitė) buvo puikiai įvertinti: M. Čepononis – I v., G. Savukynaitė, V. Stonkutė, U. Miežietytė, M. Tarutkaitė – II v., V. Vanartonytė, G. Paulauskaitė, E. Dobelinskaitė, V. A. Vasiukevičiūtė – III v. Už sėkmingą dalyvavimą projekte Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklos bendruomenė apdovanota LR Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio padėka.

PADEKA 20200304   NUOTRAUKA 20200304 1

NUOTRAUKA 20200304 2

 


  

 • Druskininkiečių pianistų sėkmė konkurse "Etiudas ir ne tik"

    2020 m. vasario 27 dieną Alytaus r. meno ir sporto mokykloje nuskambėjo jau XVII – asis Lietuvos jaunųjų pianistų seminaras - konkursas ,,Etiudas ir ne tik“. Konkurse savo  meistriškumą demonstravo jaunieji atlikėjai iš Alytaus, Vilniaus, Varėnos, Birštono, Kauno, Kėdainių, Jonavos, Šakių, Molėtų, Plungės ir Druskininkų muzikos ir meno mokyklų. Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklai atstovavusios mokinės Žemyna Stankauskaitė (3 kl., mokytoja Jūratė Bujokienė), Kotryna Veščiovaitė (5 kl., mokytoja Ilona Bieliukienė) ir Yelizaveta Kazaryna (7 kl., mokytoja Sondra Milušauskaitė) tapo konkurso laureatėmis, o Donata Juknevičiūtė (1 kl., mokytoja Nona Kalvaitienė), Artautė Pučkutė (2 kl., mokytoja Nona Kalvaitienė) ir Jorūnė Katauskaitė (4 kl., mokytoja Nona Kalvaitienė) buvo apdovanotos diplomais. Džiaugiamės, kad visos šešios mūsų mokyklos pianistės savo programą atliko techniškai tvarkingai, muzikaliai ir įtaigiai.

    Pertraukos metu konkurso dalyvių laukė nuotaikinga edukacinė programėlė ,,Koliažas“ ir labai skanios rėmėjų vaišės. Mokytojai savo kompetencijas tobulino kvalifikaciniame seminare ,,Dėmesio lavinimas pradiniame ugdyme“.

    Jauniesiems pianistams šis seminaras – konkursas puiki proga pasitikrinti savo jėgas, pirštukų miklumą ir bėglumą, įgyti dar didesnės motyvacijos, o jų pedagogams pasisemti gerosios patirties, kurią galės kūrybiškai taikyti ugdydami jaunuosius talentus.

     Dėkojame mokinių tėveliams už palaikymą, rūpestį ir kantrybę.

ETIUDAS IR NE TIK 2020 20200303

 


 

 • Smuiko pedagogės dalinosi patirtimi

    2020 m. vasario 18 dieną Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykloje įvyko trečiasis Tarpusavio ugdomojo konsultavimo grupės praktikumas. Atvyko smuiko mokytojos iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Trakų ir Rudaminos muzikos ir meno mokyklų, dalyvavo ir mūsų mokyklos pedagogai. Renginio pradžioje vyko natų rinkinio smuiko pradinukams „Žiogo istorijos“ pristatymas. Apie šios knygos atsiradimą, pjesių smuikui autorius išsamiai ir įtaigiai pasakojo rinkinio sudarytoja ir redaktorė, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Loreta Pugačiukienė. Knyga debiutavo šių metų Vilniaus knygų mugėje, tačiau mūsų mokyklos mokytojai ir svečiai buvo pirmieji, susipažinę su ja. Kūriniai, įėję į rinkinį, parašyti visiškai neseniai, dauguma autorių – jauni, įdomūs lietuvių kompozitoriai. Pristatyme naujai išmoktą Kristinos Vasiliauskaitės pjesę „Giesmelė“ smuikavo 3 kl. mokinė Miglė Čijunskytė. 

    Mokytoja Eglė Sakavičienė susirinkusiems skaitė metodinį pranešimą „Smuikavimo technika. Vibrato“. Po to vykusiame praktikume stebėjome daug skirtingų ir efektyvių darbo su mokiniais būdų. Pasak Trakų meno mokyklos mokytojos metodininkės Ievos Tijūnėlienės (kuri ir yra šio projekto sumanytoja ir koordinatorė) „gvildenome vieną iš sudėtingiausių smuikavimo technikos temų - vibrato ir jo mokymo būdus. Dėkoju kolegei, tarpusavio ugdomojo konsultavimo grupės narei, smuiko mokytojai ekspertei Eglei Sakavičienei už profesinės įžvalgas ir organizacinį darbą. Džiaugiuosi, jog profesinė bendrystė, dalinimasis patirtimi buria, vienija smuiko dalyko mokytojus. Tik kartu galime nuveikti didžiulius darbus!“

TARPUSAVIO UGDOMOJO KONSULTAVIMO GRUPĖS PRAKTIKUMO DALYVĖS 20200303

 


 

 • XXI Nacionalinio jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso III-asis, finalinis etapas

    2020 m. vasario 13-15 dienomis Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje vyko XXI Nacionalinio jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso III-asis, finalinis  etapas.  Jame puikiai pasirodė mūsų Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokyklą atstovaujantys smuikininkai Liepa Dainauskaitė (2 kl.), Milana Deksnytė (2 kl.) ir Faustas  Pauliukas (4 kl.),  (jų mokytoja Eglė Sakavičienė, koncertmeisterė Aušra Vilčinskienė). Stygininkų konkursinius pasirodymus vertino autoritetinga žiuri komisija: LMTA      profesorius, ilgametis styginių  katedros vedėjas Petras Radzevičius, profesorius Jurgis Dvarionas, VDU profesorius Raimondas Butvila, B. Dvariono muzikos mokyklos mokytojos ekspertės Irina Kirzner ir Tatjana  Kuc. Savo amžiaus kategorijose visi trys jaunieji atlikėjai pelnė diplomus. Malonu, kad druskininkiečių pasirodymai paliko įspūdį ir komisijai, ir reikliai publikai. Buvo pažymėta  puiki  jų garso kokybė, taisyklingas, perspektyvus smuikavimas, o Fausto grojimas išskirtas kaip techniškai stiprus ir brandus.

    Pats šiųmetis konkursas pasižymėjo kaip itin sudėtingas, didžioji dauguma dalyvių atliko programas, gerokai viršijančias įprastas mokymo planuose. Konkurso uždarymo koncerte  kalbėjęs prof. Balio Dvariono anūkas pianistas Justas Dvarionas pabrėžė, jog šis konkursas yra ypatingas, jis tarsi Lietuvos jaunųjų pianistų ir stygininkų Olimpiada, iškilęs tarp kitų  konkursų dėl savo reikalavimų ir apimties.

    Sveikiname mūsų jaunuosius smuikininkus su gražiais rezultatais, linkime ir toliau sėkmingai tobulėti!

 KONKURSO DIPLOMANTAI 20200302

  


  

 • Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos stygininkų koncertas Druskininkų globos ir slaugos namuose

      2020 m. vasario 5 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos styginių skyriaus mokiniai aplankė ir dovanojo koncertą Druskininkų globos ir slaugos namų gyventojams. Tai išties neeilinis įvykis šių namų gyventojams.

      Koncerto programa buvo įvairi - nuo baroko iki bliuzo. Kiekvieno atlikėjo pasirodymas buvo dėmesingai išklausytas ir palydėtas šiltomis ovacijomis. Prie klausytojų buvo prisijungęs ir visas personalas. Vyravo šilta ir jauki atmosfera, džiugi nuotaika. Koncerto pabaigoje klausytojai jauniesiems atlikėjams nestokojo gerų žodžių ir pagyrų.

      Pasak įstaigos soc. darbuotojos Vitalijos Bulkevičienės, tokie koncertai gyventojams suteikia daug džiaugsmo, paįvairina kasdienį jų gyvenimą, bei ilgam palieka gerą įspūdį. Tokiems pasirodymams globos ir slaugos namų durys visada atviros.

      Tuo pačiu meno mokykla džiaugasi savo jaunaisiais atlikėjais: smuikininkais – Liepa Dainauskaite, Milana Deksnyte, Faustu Pauliuku ir jų mokytoja – eksperte Egle Sakavičiene; gitaristais Gabijum Gelgota, Ivanu Galkinu, Dominyku Lukošiūnu, Augustu Butkevičium, Motiejum Žūku ir jų mokytoju Saulium Vilpišausku. Nuoširdžiai dėkoja fortepijono vyr. mokytojai Aušrai Vilčinskienei už puikų akomponavimą jauniesiems solistams.

GLOBOS NAMAI 1   GLOBOS NAMAI 3

GLOBOS NAMAI 4   GLOBOS NAMAI 2

 


 

 • XIX respublikinis jaunųjų pianistų FESTIVALIS - MARATONAS

       Šių metų lapkričio 30 dieną, Kaune vyko XIX respublikinis jaunųjų pianistų FESTIVALIS - MARATONAS. Šiame renginyje dalyvavo ne mažas būrys Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos fortepijono specialybės mokinių: Elzė Krasnickaitė, Donata Juknevičiūtė, Miglė Koženevskytė (mok. Nona Kalvaitienė), Airidas Kizys (mok. Aušra Vilčinskienė), Edvardas Rul (mok. Sondra Milušauskaitė), Kotryna Vieščiovaitė, Austėja Katčenkaitė, Evija Buraitė, Urtė Katčenkaitė (mok. Ilona Bieliukienė), Meda Čepulytė (mok. Jūratė Bujokienė), Milena Juodeškaitė (mok. Liudmila Kotova). Festivalis - maratonas vienu metu vyko 13-oje gražiausių Kauno miesto salių, kuriose grojo 500 dalyvių iš 37 muzikos ir meno mokyklų. Džiaugiamės mūsų mokyklos auklėtinių gražiu pasirodymu jaukioje Kipro ir Miko Petrauskų muziejaus salėje.

m1

 

 • 3-čiasis tarptautinis konkursas- festivalis  „EDELWEISS“ 2019

         Šių metų lapkričio 22-24 d. Vienoje (Austrija) vyko 3-iasis tarptautinis konkursas- festivalis „EDELWEISS“ 2019. Konkurse varžėsi dalyviai iš įvairių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Austrijos, Vokietijos, Rusijos, Turkijos, Anglijos, Japonijos, Amerikos, Izraelio. Konkurse dalyvavo ir Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos 5-os klasės mokinys Augustas Navickas (mokytoja Nona Kalvaitienė). Jaunasis pianistas laimėjo 1-os vietos laureato diplomą ir taurę. Sveikiname Augustą ir mokytoją bei linkime sėkmės ateinančiuose pasirodymuose ir konkursuose.

IMG-20191127-WA0000

 

 • Lietuvos projekto ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“ III etapo baigiamasis koncertas ,,Tu, vaikyste, nuostabi“

  Lietuvos projektas ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“, vykstantis jau antrus metus, buvo skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - mečiui ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos 45 – mečiui. Projekto sumanytoja ir organizatorė - Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla. Projekto globėjai – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Strelčiūnas.

Projekte dalyvavo 956 mokiniai, 102 mokytojai iš 13 – os ugdymo įstaigų: Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, lopšelių – darželių. Džiugu, kad šiame projekte aktyviai dalyvavo mūsų mokyklos solfedžio dalyko II – III klasių mokiniai: Milana Deksnytė, Smiltė Vitkauskaitė, Eivinas Marcelis, Elzė Krasnickaitė, Liucija Kuzmickaitė, Augustė Gudavičiūtė, Ernesta Frėzaitė, Titas Griškevičius ir Ignas Veselovas (mokyt. V. Mieščionaitienė).

                 Lapkričio 19 d. projekto ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“ III – iąjį etapą vainikavo baigiamasis koncertas ,,Tu, vaikyste, nuostabi“, kuris vyko Lietuvos parodų ir kongresų centre ,,Litexpo“.

Tokie projektai ir dalyvavimas juose skatina aktyviau dirbti, mokiniams didėja mokymosi motyvacija, solfedžio dalykas tampa daug įdomesnis, kūrybiškesnis. Tai puiki galimybė bendrauti ir bendradarbiauti respublikos mokytojams ir mokiniams. Visi dalyviai tikisi, kad šis projektas tęsis ir turėsime dar vieną progą kartu ritmuoti, dainuoti, pademonstruoti savo meninius gebėjimus.

Straipsnį parengė Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja metodininkė Vilija Mieščionaitienė

Ritmuojame ir kuriame kartu. 3 etapas.-800

 

 • Festivalis "Laisvalaikio muzika - 2019"

        2019m. lapkričio 21d. Kaune, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje vyko Kauno Miko Petrausko muzikos mokyklos organizuotas VI respublikinis antro instrumento (fortepijono) muzikos festivalis ,,Laisvalaikio muzika 2019“. Renginyje dalyvavo 60 mokinių iš įvairių Lietuvos ir Latvijos muzikos ir meno mokyklų. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklai sėkmingai atstovavo jau antrus metus besimokanti fortepijono paslapčių Nida Galčiūtė (mokytoja Ilona Bieliukienė). Mokinė ne tik puikiai, muzikaliai atliko savo programą, bet ir sulaukė gausių klausytojų aplodismentų, buvo pastebėta ir įvertinta renginio organizatorių.

       Visi festivalio dalyviai ir mokytojai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Mokytojai pasidalino gerąja patirtimi, metodinėmis, praktinėmis žiniomis. O mokinei Nidai tai buvo pirmasis festivalis ir puiki patirtis, padovanojusi galybę gražių įspūdžių.

20191121 14152111-min

 

 • Lietuviškos muzikos konkursas "Atlėk, sakale"

       Š. m. lapkričio 15 d. Alytaus muzikos mokykloje vyko VII – asis respublikinis lietuviškos muzikos festivalis konkursas „Atlėk, sakale“. Jame pasirodė virš 160 dalyvių iš visos Lietuvos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Alytaus, Lazdijų ir kitų miestų. Į konkursą vyko ir mūsų mokyklos mokiniai – kanklininkių duetas Emilija Krušaitė ir Emilija Večkytė (mokytoja Greta Gelžinytė) ir smuiko ir gitaros duetas - Faustas Pauliukas ir Motiejus Žūkas (mokytojai Eglė Sakavičienė ir Saulius Vilpišauskas).

       Konkurso nuostatai skelbė, jog programoje, sudarytoje iš dviejų kūrinių, vienas kūrinys privalo būti lietuvių kompozitoriaus. Tiems, kas turėjo galimybę stebėti visą konkursą, padarė įspūdį mokytojų, ruošusių jaunuosius atlikėjus, išmonė – išklausėme daug puikiai atliktų, originalių ar įdomiai aranžuotų, išradingai pagal mokinių galimybes parinktų kūrinių. Džiugu, kad mūsų mokyklos mokiniai puikiai pasirodė šiame konkurse – Fausto ir Motiejaus duetas iškovojo I – ąją vietą, na, o kanklininkės savo amžiaus kategorijoje (iki 10 – ties metų) buvo įvertintos II – ąją vieta. Konkurso metu mokiniai buvo skirstomi į amžiaus kategorijas imant ansamblio amžiaus vidurkį, tokiu būdu Faustas, būdamas 11 metų, pateko į 14 – 16 -mečių kategoriją. Nepaisant to, dueto pasirodymas klausytojų ir komisijos nepaliko abejingų.

       Džiaugiamės mokinių sėkme, linkime jiems ir toliau siekti aukštumų ir garsinti Druskininkų M.K.Čiurlionio mokyklos vardą.

       Informacija parengė mokytoja E. Sakavičienė.

20191119 171736 resized IMG 20191115 1305341

 

 • Konkursas „Praeities ir dabarties susitikimas viloje Linksma“

            Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos mokiniai dalyvavo Druskininkų miesto muziejaus ir Lietuvos Kultūros paveldo organizuotame konkurse „Praeities ir dabarties susitikimas viloje Linksma“. Norime pasidžiaugti, kad šiame konkurse laureatais tapo du mūsų mokyklos mokiniai. Tai- Vincentas Akstinas 4b klasės mokinys ( Mokyt. N.Akstinienė) ir Matas Čepononis parengiamosios „C“ klasės mokinys (Mokyt.E.Maračinskaitė). Dėkojame Druskininkų miesto muziejaus kolektyvui už gražų darbų pristatymą, šiltą priėmimą ir žinoma už dovanas, padėkos raštus, kuriuos gavo visi. Dar viena laimingoji buvo išrinkta Facebook socialiniame tinkle. Ji gavo specialų, balsavusiųjų už labiausiai patikusį darbą, prizą. Publikos prizą,( surinko 154 balsus), laimėjo Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos parengiamosios „C“ klasės mokinė Auksė Viltė Vasiukevičiūtė ( mokyt.E.Maračinskaitė).

73066829 397388281152162 8475778999836999680 n 73513600 263385741249840 1437156122359234560 n

 

 • Renginys skirtas patyčių prevencijai "Gražių minčių debesėlis"

         Spalio trečiąją savaitę Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje, V.K.Jonyno dailės skyriuje vyko renginys skirtas patyčių prevencijai „Gražių minčių debesėlis“. Pamoką pradėjome rimtu pokalbiu, mokiniams uždavėme klausimus: Ar esate kada nors turėjęs pravardę? Ar jus kada nors yra apkalbėję kiti klasės vaikai? Ar pažįstate vaiką, kuris nenori eiti į mokyklą, nes klasiokai nebendrauja su juo? Ilgai diskutavome, gilinomės į įvairius atvejus. Išsiaiškinome, kad pajuokavimas ar draugiškas patraukimas per dantį, jei nėra linksma abejoms pusėms yra taip pat priskiriama patyčioms.

        Vėliau kibome į darbus. Viską pradėjome nuo „naujos pradžios“, naujo balto lapo. Lankstėme įvairiausius objektus, vaikai stebino išradingumu. Viena mergaitė parodė, kaip galima išlankstyti piniginę, o mokytoja Alė Kalėdienė pristatė varlyčių gaminimo subtilybes. Kol mokiniai rimtai darbavosi prisiminėme įvairias pasakas, kur galima įžvelgti nelabai gražų elgesį, kurį vertėtų keisti, teikėm siūlymus, kaip. Tada šiais gaminiais apipavidalinome baltą „gerų minčių debesėlį“. Kur visą savaitę dailės skyriaus mokiniai galėjo mesti lapelius su užrašytomis gražiomis, geromis, pozityviomis mintimis, idėjomis ar pasiūlymais, o gal net su atsiprašymu... Gavome daugybe laiškelių, ir keliais iš jų dalinamės su Jumis. O išlankstytus popierinius lėktuvėlius paleidome į orą, kaip simbolinį, blogų minčių atsikratymui skirtą įrankį.

20191021 143212 20191028 144318

 

 • Bendras projektas sujungė Druskininkų ir kėdainių meno mokyklas

        Penktadienio rytą Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos vadovai bei muzikos mokytojai priėmė didelį būrį  kolegų iš Kėdainių muzikos mokyklos. Vyko seminaras „Mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo metodika: Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos ir Kėdainių muzikos mokyklų patirtys“. Atvykusiems svečiams mokyklos direktorė Ona Olšauskienė skaitė pranešimą ir pristatė mokyklos veiklas, vykdomas programas, pasidžiaugė didėjančiu mokinių skaičiumi, atnaujinta materialine baze bei aplinka, dėka Druskininkų savivaldybės administracijos įgyvendinto projekto „ Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas“. Svečiai susidomėję diskutavo, aptarė tolesnio bendradarbiavimo galimybes, dalinosi gerąja patirtimi. Pavaduotojas ugdymui Vytautas Andruškevičius pristatė pamokose naudojamus muzikos instrumentus. Šis susitikimas – tai tęstinis bendradarbiavimo projektas. Mokyklos susitinka ne pirmąjį kartą, pavasarį Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos vadovai bei mokytojai dalyvavo edukacinėje išvykoje Kėdainiuose. 

20191011 120354-800

 

 • Projektas: „Eksperimentinės kūrybinės dirbtuvės 13-18 m. jaunimui „KALBU VAIZDU“

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla su Vilniaus dailės akademija nuolat bendradarbiauja edukaciniais tikslais. Šių metų spalio 11d. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos V.K.Jonyno dailės skyriuje vyko kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamas projektas: „Eksperimentinės kūrybinės dirbtuvės 13-18 m. jaunimui „KALBU VAIZDU“. Projekto tikslas yra atskleisti jaunuolio individualų - kūrybinį mąstymą, naudojant eksperimentinio pobūdžio vaizdu ir tekstu paremtas grafinio dizaino užduotis. Taip siekiama ugdyti jo savivertę, sustiprinti pasitikėjimą ir komunikacinius įgūdžius, pabrėžiant savo išskirtinumo reikšmės ir vertės suvokimą socialiniame kontekste.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto, grafinio dizaino katedros docentė Rita Brakauskaitė ir lektorius Andrėjus Repovas vedė kūrybines dirbtuves. Meno mokyklos mokiai susipažino su grafikos dizainerio funkcijomis ir kūrybiniu bei realizaciniu lauku, grafinio dizaino - vaizdo ir teksto - priemonėmis buvo siekiama atskleisti mokinių individualų kūrybinį mąstymą, pažadinti vaizduotę, padrąsinti ieškoti ir atrasti. Kūrybinių dirbtuvių dėstytojai išsamiai pristatė grafinio dizaino sampratą, su mokiniais diskutavo tema „Kiekvienas žmogus yra unikalus. Kuo unikalus tu?“. Mąstymo laisvė, interpretacija, drąsa pamatyti ir parodyti grafinėmis komunikacijos priemonėmis savo suvokimą yra svarbiausi aspektai, pagrindžiantys eksperimentinių užduočių funkcionalumą, ugdant ir stiprinant asmenybės unikalumo suvokimą.

Kūrybinių dirbtuvių metu buvo akcentuojama, kad savitas požiūris, netikėtas rakursas ir užduoties sprendimų įvairovė padės jaunuoliams realiu laiku įsitikinti bei suvokti, kad kiekvieno jų idėja, atskleista vaizdu ir tekstu, yra vertybė - jų asmenybės charakterio indeksas. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai susidomėję dalyvavo edukacinėje veikloje ir atliko visas užduotis. Mokyklos direktorė Ona Olšauskienė džiaugiasi tikslingu bendradarbiavimu bei galimybe mokyklos mokiniams mokytis ir kurti drauge su profesionaliais menininkais.

Tokio pobūdžio laboratorijos vyks Garliavos, Birštono meno mokyklose bei Anykščių menų inkubatoriuje, kuriame gruodžio 9 dieną planuojama projekto metu sukurtų darbų ir proceso fotofiksacijų parodos atidarymas. 2020 m. pradžioje projekto metu sukurtų darbų paroda bus pristatyta ir Druskininkuose.

20191010 165524 20191010 161159

 

 • Druskininkiečių sėkmė XIX – ajame konkurse festivalyje ,,Muzika be sienų‘‘

      Rugpjūčio 14 – 23 dienomis Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje vyko tarptautinis konkursas festivalis ,,Muzika be sienų‘‘.Tarp gausaus būrio įvairaus amžiaus pianistų, vokalistų ir instrumentalistų iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos, Vokietijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Rusijos, Baltarusijos, Moldovos, Ukrainos, Kazahstano ir Pietų Korėjos dalyvavo ir Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai. Mokytoja Gražina Vosylienė paruošė net dvi vokalistes. Tai - setynmetė Sofija Jacevič, kuriai akompanavo koncertmeisteris mokytojas Tauras Olšauskas ir fleita pritarė 6 kl. mokinys Raigardas Planutis ir dvylikametė Dorotėja Bachtijeva, koncertmeisteris 6 kl. mokinys Elijas Voronovas (mokytoja Sondra Milušauskaitė). Sofija savo amžiaus A vokalistų kategorijoje užėmė pirmąją vietą. Jai akompanavęs mokytojas Tauras Olšauskas pianisto koncertmeisterio kategorijoje taip pat buvo įvertintas pirmos vietos diplomu. Sėkmė lydėjo ir vokalinių ansamblių kategorijoje dalyvavusius Dorotėją ir Eliją, jie B amžiaus grupėje taip pat laimėjo pirmąją vietą. Tokius aukštus rezultatus nulėmė mokinių muzikalumas ir darbštumas,mokytojų profesionalumas ir labai kūrybinga ir draugiška M.K.Čiurlionio meno mokyklos atmosfera už kurią noriu padėkoti direktorei Onutei Olšauskienei, pavaduotojui Vytui Andruškevičiui ir visam mokytojų kolektyvui.

Straipsnį parengė mokytoja Sondra Milušauskaitė

IMG 8223-800

 

 • XXIV – oji smuikininkų meistriškumo mokykla

      Š. m. liepos 21 – 28 dienomis mūsų mieste vyko Smuiko muzikos šventė ir XXIV – oji smuikininkų meistriškumo mokykla, kurią organizavo Lietuvos muzikų rėmimo fondas kartu su Druskininkų savivaldybe. Meistriškumo mokyklos vadovė – Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Gintvilė Vitėnaitė. Mokyklos dalyviai – gabūs ir perspektyvūs jaunieji smuikininkai iš visos Lietuvos. Kasmet mokyklai ruošiasi ir dalyvauja Druskinikų M.K.Čiurlionio meno mokyklos atstovai. Jau antrus metus iš eilės meistriškumą kėlė IV klasės mokinys Faustas Pauliukas (mokyt. ekspertė Eglė Sakavičienė).  Net septyniuose koncertuose Faustas atliko 3 skirtingas programas – nuo baroko iki šiuolaikinės muzikos. Taip pat koncertavo ir smuikininkų ansamblio sudėtyje. Fausto pasirodymai sulaukė daug publikos dėmesio dėl išskirtinio muzikalumo ir puikios atlikimo technikos. Taip pat dėkojame VI – os klasės mokiniui Motiejui Žūkui ir mokytojui Sauliui Vilpišauskui už originalų ir puikiai skambėjusį gitarų pritarimą.

Parengė mokytoja ekspertė Eglė Sakavičienė

20190727 162933 1568877916420 resized

 

 • Vasaros vaikų stovykla "Trys mūzos"

Birželio 10-21 dienomis Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje vyko trijų menų stovykla „Trys mūzos“. Joje mokiniams buvo organizuojamos skirtingos meninės veiklos, siekiant lavinti vaikus, jų kūrybiškumą. Čia jiems buvo suteikta galimybė iš arčiau susipažinti su dailės, muzikos ir choreografijos menu. Įgyvendinti tai padėjo mokykloje dirbantys mokytojai, kurie ir parengė įdomias ir įvairias veiklas.

Pirmąją savaitę stovyklos dalyviai turėjo galimybę kurti įvairiomis dailės raiškos priemonėmis. Mokiniai susipažino su erdvinės plastikos modeliavimo principas, netradiciniu gaminio paviršiaus dekoravimu, mokėsi spalvų maišymo subtilybių, mėgavosi tapymo procesu, susipažino su tautinių juostu raštais, spalvomis ir jų deriniais bei liko sužavėti animacijos kūrimo galimybėmis. Visi nuoširdžiai domėjosi meno pasaulio paslaptimis, aktyviai dalyvavo kūrybinėse veiklose ir džiaugėsi pasiektais rezultatais. Antroji savaitė stovyklautojams prasidėjo koncertu. Dalyviams koncertavo Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos mokiniai. Užsiėmimuose vaikai susipažino su scenos menu. Sužinojo ne tik, kaip atlikti dainą, bet ir kaip ją pateikti žiūrovui. Muzikinių veiklų metu vaikai mokėsi dainuoti, susipažino su įvairiais muzikos instrumentais, patys juos išbandė, muzikavo drauge, įgarsindami Volfo Disnėjaus animacinį filmą. Viktorinos ,,Pažintis su muzika" metu vaikai džiaugsmingai atsakinėjo į klausimus, piešė muzikos  instrumentus ir už teisingus atsakymus buvo apdovanoti. Šokio pamokose dalyviai  turėjo galimybę susipažinti su klasikinio, lietuvių liaudies, pramoginio ir šiuolaikinio šokio stiliais. Mokėsi saviraiškos, judesio, bei artistiškumo. Stengėsi pajusti kūrybinę laisvę. Edukaciniuose užsiėmimuose stovyklautojai žiūrėjo filmą ,,Balerina", klausė menotyrininkės Danutės Kašėtaitės pasakojimo apie mūsų žymiausią Lietuvos kompozitorių M.K.Čiurlionį, taip pat simfoninės poemos ,,Jūra" ištraukų. Vaikai drąsiai reiškė savo nuomonę, mintis, dalinosi įspūdžiais, imitavo jūros bangas.

Šios stovyklos metu dalyviai turėjo galimybę ne tik puikiai praleisti laiką dalyvaudami visose veiklose, bet taip pat ir tobulėti, o kai kurie, išbandę visas meno mokyklos vykdomas programas, galbūt, ir išsirinkti sau tolimesnį kelią. Čia vaikai  turėjo puikią progą susidraugauti, linksmai ir turiningai leisti laiką. Stovykloje vyravo gera nuotaika. Paskutinę dieną kiekvienam dalyviui buvo  įteiktas menų stovyklos ,, Trys mūzos" baigimo diplomas. 

IMG-51601

 

 • Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas ,,Linksmieji pasažai”

           Š. m. birželio 11d. Vilniaus mokytojų namuose vyko Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivalis-konkursas ,,Linksmieji pasažai“, kurį organizavo VšĮ ,,Muzikos forumas“. Festivalyje- konkurse dalyvavo daug pianistų-solistų, fortepijoninių ansamblių ir kamerinių ansamblių iš įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Moksleiviai turėjo atlikti du laisvai pasirinktus skirtingo charakterio ir tik originalius kūrinius. Mokinių pasirodymus vertino kompetentinga komisija, kurios pirmininkė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Albina Šikšniūtė.

         Mūsų mokyklai konkurse atstovavo pianistės Kotryna Veščiovaitė IV kl. ir Austėja Katčenkaitė V kl. (mokytoja Ilona Bieliukienė). Mokinės savo programą atliko puikiai, buvo įvertintos bei pastebėtos festivalio-konkurso komisijos narių, sulaukė gražių atsiliepimų ir aukštų įvertinimų už profesionalų savo programos atlikimą.   Kotryna Veščiovaitė ir Austėja Katčenkaitė tapo laureatėmis ir buvo pakviestos koncertuoti Chodkevičių rūmuose. Abi mokinės džiaugiasi pasiektais aukštais rezultatais bei gautomis rėmėjų dovanomis, o jų mokytoja labai didžiuojasi savo darbščiomis, iššūkių nebijančiomis mokinėmis. Didelė konkurencija skatina labai atsakingai ruoštis ir atskleisti savo meistriškumą.

       Nuoširdžiai sveikiname mūsų mokyklos jaunąsias pianistes, jų mokytoją, linkime sėkmės ir tolimesniuose pasirodymuose. Nuoširdžiai dėkojame mokinių tėveliams už kelionę, kantrybę ir palaikymą viso konkurso metu.

received 459113271584268

 

 • II Tarptautinis konkursas "Trofeo musicale 2019"

2019 m. birželio 7-9 dienomis Kaune vyko II Tarptautinis konkursas "Trofeo musicale 2019", kuriame Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos 4 kl. mokinys Augustas Navickas, jo mokytoja Nona Kalvaitienė, savo kategorijoje tapo 1vietos laureatu.

20190607 20490411111

 

 • VII tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės konkursas-festivalis "Čiurlionio krašto spalvos"

Birželio 5-7 dienomis vyko 8 - asis tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės konkursas - festivalis "Čiurlionio krašto spalvos", kurį organizavo Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla. Konkursas metu mokiniai iš įvairių meno mokyklų tapė konkursinį darbą, tema "Čiurlioniška pasaka". Dėkojame dalyviams ir sveikiname Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos, V.K.Jonyno dailės skyriaus mokines, savo amžiaus kategorijose užėmusias III vietas: Gretę Obolėnaitę (mok. Alė Kalėdienė), Grytę Mockevičiūtę (mok. Ona Olšauskienė) ir Eglę Orliukaitę (mok. Alė Kalėdienė).

20190607 132635

 

 • Lietuvos muzikos ir meno mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, lopšelių – darželių projekto ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“ II etapo baigiamasis koncertas ,,Skambanti nata“

Gegužės 18 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos I – II kl. solfedžio dalyko mokinių komanda (mokyt. V. Mieščionaitienė) dalyvavo baigiamajame projekto koncerte ,,Skambanti nata“, skirtame Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Vilniaus ,,Atgajos“ specialiojoje mokykloje. Respublikinis projektas ,,Ritmuojame ir kuriame kartu“ buvo organizuotas pirmą kartą ir džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokiniai buvo pakviesti jame dalyvauti. Žinoma, kad sėkmingai dalyvauti projekte, reikėjo ir daug dirbti: išmokti skanduotes, ritmuoti, dainuoti, šokti ir netgi pramokti gestų kalbą, nes koncertavome kartu su negirdinčiais ar kitokią negalią turinčiais vaikais. Pajutome didelį bendrystės, nuoširdumo jausmą muzikuodami kartu su dideliu būriu vaikų, susirinkusių iš įvairių mokyklų, lopšelių – darželių.

Projekto organizatorius – Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykla, projekto globėjas – Lietuvos Respublikos Seimo narys A. Strelčiūnas.

20190518 Solfedžio projektas2

 

 • IV - asis respublikinis jaunųjų pianistų konkursas "Jaunieji fortepijono lyderiai"

Gegužės 18 d. Kauno valstybinėje filharmonijoje vyko IV respublikinis jaunųjų pianistų konkursas. Jame dalyvavo moksleiviai iš Biržų, Elektrėnų, Kauno, Garliavos, Jonavos, Jurbarko, Marijampolės, Radviliškio, Šiaulių, Vilkaviškio, Zarasų ir Druskininkų meno mokyklų. Jų grojimą vertino komisija, kurios pirmininkas buvo VDU Muzikos akademijos dekanas doc. dr. Saulius Gerulis. Visi mokiniai privalėjo atlikti klasikinį stambios formos kūrinį bei laisvai pasirinktą skirtingo charakterio pjesę. Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į aštuonias amžiaus kategorijas. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos 6 kl. moksleivė Yelizaveta Kazaryna /mokyt. S.Milušauskaitė/ savo amžiaus kategorijoje užėmė antrąją vietą.

IMG-aa7266bbc27c75fd073e96487b9cdb43-V

 

 • Respublikinis jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalis

Gegužės 18 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos smuikininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos E. Sakavičienės (koncertmeisterė Evija Buraitė, mokyt. Ilona Bieliukienė) dalyvavo Vilniuje vykusiame Respublikiniame jaunųjų smuikininkų ansamblių ir orkestrų festivalyje, kurį organizavo dešimtmetė B. Dvariono muzikos mokykla. Renginyje muzikavo Vilniaus ir kitų miestų muzikos ir meno mokyklų stygininkų kolektyvai: B. Dvariono mokyklos mokinių simfoninis ir styginis orkestrai, B. Jonušo mokyklos styginių orkestras, daug smuikininkų ansamblių. Itin gausi publika puikiai įvertino mūsų mokyklos smuikininkų ansamblį, taip pat sulaukusį aukštų įvertinimų ir iš festivalį stebėjusių kolegų, muzikos profesionalų. Vienas iš jų, ilgametis LMTA kamerinio ansamblio katedros vedėjas, smuiko profesorius Petras Kunca, mūsų mokinių pasirodymą tarp smuikininkų ansamblių įvardino kaip „profesionaliausią ir geriausiai paruoštą“.

143

 

 

 • Jungtinis Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos ir Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos pasirodymas.

Gegužės 3 d. M. K. Čiurlionio meno mokykloje lankėsi gausūs svečiai - Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos mokinių styginis orkestras. Dar mokslo metų pradžioje kilusi bendradarbiavimo idėja išaugo į bendrą projektą, kuriame mūsų mokyklos smuikininkai Emilija Juškevičiūtė, Faustas Pauliukas, Aušrinė Amšiejūtė, Skaistė Žilvytė ir mokyklą jau baigusi Gabija Raškauskaitė (mokytoja Eglė Sakavičienė) grojo kartu su vilniečių kolektyvu. Motinos dienai skirtame koncerte jungtinis orkestras atliko M.K. Čiurlionio harmonizuotų liaudies dainų siuitą, kurią styginių orkestrui pritaikė jo vadovas ir dirigentas Modestas Jankūnas. Mūsų mokiniams orkestrinis muzikavimas buvo nauja įkvepianti patirtis, skatinanti ir toliau aktyviai smuikuoti.

20190503 105142 1558423197073 resized

 

 

 • Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas "Sidabro vaikėlis"

Sveikiname mūsų mokyklos mokinius: Akvilę Orliukaitę, Skaistę Pigagaitę, Ugnę Jurkšaitytę, Gretą Pileckaitę ir Vincentą Akstiną dalyvavusius Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse "Sidabro vaikėlis". Dėkojame mokytojai Neringai Akstinienei.

4526452

 

 • Tarptautinis konkursas "Stebuklingieji Krokuvos garsai"

Balandžio 11-14 dienomis Krokuvoje (Lenkijoje) vyko pirmasis tarptautinis konkursas "Stebuklingieji Krokuvos garsai". Mūsų miestą atstovavo du M.K.Čiurlionio meno mokyklos jaunieji painistai: Žemyna Stankauskaitė (2kl.) mokytoja Jūratė Bujokienė ir Augustas Navickas (5kl) mokytoja Nona Kalvaitienė. Abu dalyviai konkurse pasirodė sėkmingai. Ž.Stankauskaitė pelnė 2-ą vietą, A.Navickas 1-ąją. Konkurse varžėsi 65 dalyviai iš Lenkijos, Rusijos, Kaliningrado, Lietuvos, Čekijos. Džiaugiamės mokyklos auklėtinių pasiekimais, didžiuojamės jais ir linkime sėkmės būsimuose konkursuose.

foto iš s8 7281

 

 • IX – asis respublikinis jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Allegro“

Balandžio 12d. Lazdijų meno mokykloje vyko IX – asis respublikinis jaunųjų pianistų techninės pjesės konkursas „Allegro“. Jame varžėsi jaunieji pianistai iš 10 respublikos meno mokyklų. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos auklėtinėms šis konkursas buvo itin sėkmingas. Rūta Maždžieriūtė (mokytoja S.Milušauskaitė), Milena Juodeškaitė (mokytoja L.Kotova), Kotryna Veščiovaitė (mokytoja I.Bieliukienė) buvo apdovanotos laureato diplomais. Ausma Dambauskaitė (mokytoja A.Vilčinskienė) laimėjo pagrindinį konkurso prizą – apdovanota Grand Prix diplomu ir specialiu prizu. Sveikiname nugalėtojas ir linkime tolimesnės sėkmės atstovaujant Druskininkus!

Image-1

 

 • XIII Tarptautinis akordeonistų konkursas "Ascoltate"

Balandžio 5 - 7 dienomis Kauno J. Gruodžio konservatorijoje vyko XIII Tarptautinis akordeonistų konkursas "Ascoltate",sukvietęs įvairaus amžiaus akordeonistus iš Baltarusijos, Rusijos, Latvijos, Italijos, Lenkijos, Ukrainos bei Lietuvos.  Šiame konkurse dalyvavo M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojos metodininkės Gražinos Andruškevičienės ugdytinis Aleksėjus Muravjovas. Savo amžiaus kategorijoje jis buvo apdovanotas III vietos laureato diplomu ir specialiąja taure.

57190390 1090704297720119 2333925841857150976 n

 

 • III – as respublikinis muzikos festivalis ,,Skambėk, pavasarėli!”

Balandžio 6 d. Trakų Vokės dvare vyko III-as respublikinis muzikos festivalis ,,Skambėk, pavasarėli!”. Šiame festivalyje dalyvavo 124 Lietuvos valstybinių ir privačių muzikos ir meno mokyklų studijų ugdytiniai, grojantys įvairiais muzikos instrumentais bei besimokantys vokalo. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklą festivalyje atstovavo 5-ios fortepijono skyriaus mokinės: Austėja Katčenkaitė (mokytoja Ilona Bieliukienė), Greta Saldaitė (mokytoja Liudmila Kotova), Elzė Krasnickaitė (mokytoja Nona Kalvaitienė), Kotryna Veščiovaitė (mokytoja Ilona Bieliukienė), Jorūnė Katauskaitė (mokytoja Nona Kalvaitienė).

Mūsų dalyvės pasirodė įtaigiai, ryškiai, sulaukė publikos palaikymo audringais plojimais. Visos atlikėjos ir jų mokytojos buvo apdovanotos padėkos raštais ir dovanėlėmis. Džiaugiamės gražiu mūsų mokyklos mokinių pasirodymu bei linkime sėkmės ir ateityje.

IMG-215c28dc0d2427c888179c11192a525a-dddddd

 

 • XIX-asis Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas

Kovo 30 d. Palangoje vyko XIX-asis Lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatas, kuriame Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras B kategorijoje užėmė II-ąją vietą, o orkestro vadovas Juozas Mikolainis buvo pripažintas geriausiu šios kategorijos fanfarinių orkestrų dirigentu.

1

 

 • IV - asis Respublikinis solistų ir ansamblių lietuvių liaudies dainos konkursas „Vai, žydėk, žydėk“

2019 m. kovo 30 d. Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje įvyko IV - asis Respublikinis solistų ir ansamblių lietuvių liaudies dainos konkursas „Vai, žydėk, žydėk“. Konkurse varžėsi virš 40-ties dainininkų iš Vilniaus, Klaipėdos, Radviliškio, Pasvalio, Druskininkų muzikos ir meno mokyklų. Skambėjo dažnai atliekamos ir primirštos, ir naujai atrastos autentiškos, išplėtotos, harmonizuotos liaudies dainos a cappella ir su pritarimu.

Konkurse dalyvavo Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos duetai: Urtė ir Austėja Katčenkaitės bei mišrus duetas Žemyna ir Vakaris Stankauskai. Abu duetai E kategorijose tapo II – ų vietų laureatais. Duetų vyr. mokytoja Gražina Vosylienė džiaugiasi garbingu įvertinimu bei dėkinga vyr. koncertmeisteriui Taurui Olšauskui. Sveikiname mokinius ir mokytojus su puikiais pasiekimais bei linkime sėkmės ir ateityje!

Vai žydėk nuotrauka1

 

 • I Respublikinė konferencija “INOVACIJŲ INTEGRAVIMO GALIMYBĖS UGDYMO KOKYBĖS GERINIMUI”

Kovo 29 d. Alytaus muzikos mokykloje vyko I Respublikinė konferencija “Inovacijų integravimo galimybės ugdymo kokybės gerinimui”, kurioje dalyvavo dvi mūsų mokyklos mokytojos. Mokytoja Alė Kalėdienė skaitė pranešimą “Vaikų kūrybiškumas ir techniniai sprendimai realizuojant kūrybines idėjas animacijoje” . Smuiko mokytoja Eglė Sakavičienė "Mokymasis smuikuoti: problemos ir jų sprendimo būdai".

IMG-1121

 

 • XVIII respublikinis menų mokyklų kompozicijų festivalis "Šitam dideliam būry - 2019"

Druskininkų M.K.Čiurlionio menų mokyklos choreografijos skyriaus 2kl mokinės (mokytoja Birutė Levanaitienė) kovo 29 d. dalyvavo XVIII respublikiniame menų mokyklų kompozicijų festivalyje "Šitam dideliam būry - 2019". Festivalį organizavo Vilkaviškio rajono savivaldybė, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Dalyvavo Jonavos, Klaipėdos, Kelmės, Šakių, Trakų, Raseinių, Rokiškio, Gargždų,Švenčionių, Plungės, Mažeikių, Marijampolės, Neringos ir Druskininkų meno mokyklų šokėjai.

55816605 2557384551002918 3601229927648591872 n

 

 • "Raugo keramika" Vilniaus dailės akademijoje

Kovo 29 d. V.K.Jonyno dailės skyriaus mokiniai lankėsi Vilniaus dailės akademijoje. Kur keramikos katedros vedėja Rasa Gecevičienė aprodė keramikos dirbtuves, molius, krosnis... bei pristatė kaip vyksta praktinis darbas. 
Tai pat turėjome retą galimybę susipažinti su RAUGO KERAMIKA. Nulipdyti darbai buvo įkaitinami net iki 1000 laipsnių, tada staigiai traukiami iš krosnies ir kelis kart merkiami į raugą, vėliau į vandenį. Raugo pagalba ant molio susikuria kiekvieną karta vis kitokie raštai. Mokiniams buvo labai įdomu tai stebėti. Dėkojame VDA keramikos katedrai!

20190329 104018

 

 • II tarptautinis konkursas "Muzikuojantys berniukai"

4 klasės mokinys Augustas Navickas (vyr.mokytoja Nona Kalvaitienė) kovo.22d. dalyvavo Klaipėdoje vykusiame ll Tarptautiniame konkurse "Muzikuojantys berniukai" ir laimėjo ll vietos laureato diploma bei taure. Sveikiname Augustą ir mokytoją.

20190322 115528111

 

 • Tarptautinis piešinių konkursas "Svajoju... skraidyti"

Vincento Akstino piešinys "Dangaus ratai" (mokytoja Neringa Akstinienė) tarptautiniame aeronautikos federacijos (FAI) piešinių konkurse "Svajoju... skraidyti" laimėjo nacionalinį turą! Buvo atrinkti 9 darbai iš 686, kurie iškeliavo į Lozaniją (Šveicarija).

52522707 257538771803781 2046413339424194560 n 

received 1602709715339824541

 

 • Respublikinis solfedžio konkursas ,,Kaunas 2019“

2019 m. kovo 16 d. Kauno J. Gruodžio konservatorijoje vyko respublikinis solfedžio konkursas ,,Kaunas 2019“. Konkurse dalyvavo 25 mokiniai iš respublikos muzikos/meno mokyklų. Mūsų mokyklą atstovavo 5 kl. mokinė Austėja Katčenkaitė ir 6 kl. mokinė Gaudenė Dumskytė (mokytoja Vilija Mieščionaitienė). Konkursas pareikalavo ne tik teorinių žinių, bet ir klausos, ritmo, solfedžiavimo bei savitvardos įgūdžių. Tai didžiulė patirtis ir savo gebėjimų įsivertinimas. Mokinės ir mokytoja buvo apdovanotos padėkomis ir konkurso atminimo ženkliukais.

DSC 1441-001 1111

 

 • XIII  jaunųjų  atlikėjų ansamblių konkursas - festivalis „MUZIKUOKIME DRAUGE - 2019“

2019 m. kovo 15 d. Birštono kultūros centre įvyko XIII  jaunųjų  atlikėjų ansamblių konkursas - festivalis „MUZIKUOKIME DRAUGE - 2019“, skirtas  Juozo Naujalio 150 gimimo metinėms. Renginyje dalyvavo įvairių sudėčių ansambliai iš įvairių respublikos muzikos ir meno mokyklų. Mūsų mokyklą atstovavo smuiko ir gitarų trio, kuriame groja Faustas Pauliukas (smuikas), Motiejus Žūkas (gitara) ir gitaros mokytojas Saulius Vilpišauskas (gitara). Faustą festivaliui ruošė mokytoja - ekspertė Eglė Sakavičienė. Nors ansamblis dalyvavo tik festivalio dalyje, jo pasirodymas buvo palydėtas audringomis publikos ovacijomis. Nemažai gerų žodžių sulaukta ir iš kitų mokyklų mokytojų. Ansamblio nariai ir jų mokytojai buvo apdovanoti padėkomis ir suvenyrais.

Muzikuokime drauge111Muzikuokime drauge222

 

 • Druskininkų meno mokyklos saksofonų kvartetas XIII-ame jaunųjų atlikėjų ansamblių konkurse-festivalyje „Muzikuokime drauge -2019“ užėmė 2 vietą.

Dalyvavo: Agnius Žėkas, Jokūbas Rudys, Gytis Radzevičius, Adomas Amšiejus. Mokytojas Juozas Mikolainis.

Priedas be pavadinimo 00012 page-0001

 

 • Respublikinis festivalis "Skambioji fleita - 2019"

2019 m. kovo 9 d. Kauno M. Petrausko muzikos mokykloje vyko V Respublikinis festivalis ,,Skambioji fleita - 2019”. Festivalyje dalyvavo respublikos meno/muzikos mokyklų mokiniai, grojantys fleita. Mūsų mokyklą atstovavo 2 kl. mokinė Augustė Gudavičiūtė (mokytojas Vitalius Mieščionaitis, koncertmeisterė Ilona Bieliukienė). Augustei tai buvo pirmasis festivalis ir puiki patirtis.

2

 

 • VIII Respublikinis šokio festivalis - konkursas "Pavasarinė šokių pynė"

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos mokinės kovo 1d. dalyvavo Vilkaviškyje vykstančiame VIII Respublikiniame šokio festivalyje - konkurse "PAVASARINĖ ŠOKIŲ PYNĖ". Šokis "Laukinukės" laimėjo 3 vietą (vadovė Rasa Graužytė), šokis "Ledo gėlės" laimėjo 2 vietą (vadovė Greta Marija Eidulevičienė).

FB IMG 1552044598165IMG 20190302 075342 resized 20190312 015305633

 

 • VI -asis Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų konkursas „Jaunieji virtuozai“

2019 m. kovo 2 d.  Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje vyko VI - asis Lietuvos muzikos ir meno mokyklų jaunųjų pianistų konkursas „Jaunieji virtuozai“. Jame varžėsi mokiniai iš 11 respublikos muzikos mokyklų.  Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklą atstovavo Ausma Dambauskaitė (mokytoja A.Vilčinskienė), A.Steponėnaitė (mokytojas D.Juškevičius) ir A.Navickas (mokytoja N.Kalvaitienė). Konkurse mokiniai atliko po 2 kūrinius: vienas iš jų – privalomas etiudas, kitas – kontrastingas kūrinys.

Jaunuosius atlikėjus vertino žiuri komisija, vadovaujama Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų gimnazijos fortepijono metodinės grupės pirmininkės I.Vyšniauskaitės. Geriausiai iš mūsų mokyklos mokinių komisijos nuomone įvertinta Ausma Dambauskaitė (mokytoja A.Vilčinskienė). Ji apdovanota laureato diplomu ir prizu.  Sveikiname visus konkurso dalyvius su gražiais pasirodymais ir linkime sėkmės kituose konkursuose!

20190302 114301

 

 • XVI-as Lietuvos jaunųjų pianistų seminaras - konkursas ,,Etiudas ir ne tik“

      2019 m. vasario 28 d. Dauguose vyko XVI-as Lietuvos jaunųjų pianistų seminaras - konkursas ,,Etiudas ir ne tik“, kurį organizavo Alytaus rajono meno ir sporto mokykla. Į seminarą - konkursą atvyko pianistai iš įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Tarp jų ir 7-ios jaunosios pianistės iš Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos, tai Elzė Krasnickaitė, Ernesta Frėzaitė, Jorūnė Katauskaitė, Kotryna Veščiovaitė, Milena Juodeškaitė, Austėja Katčenkaitė ir Yelizaveta Kazaryna.

     Fortepijono technikos ugdymas – tai atskira mokymo sritis, kuriai reikia ypatingo dėmesio. Tam skirti specialūs etiudai, virtuozinės pjesės, gamos, pratimai. Juos skambindami mokiniai išmoksta sutelkti dėmesį, gerėja jų koordinacija, didėja ištvermė, aktyvėja mąstymas mokantis ir kitų dalykų. Štai šiame konkurse mokiniai ir turėjo pademonstruoti savo pirštukų miklumą, virtuoziškumą. Pertraukos metu konkurso dalyvių laukė nuotaikinga edukacinė programėlė – panaudojant kuo daugiau spalvų nupiešti ,,Nuotaikų etiudus“ ir labai skanios rėmėjų vaišės.

     Konkursui pasibaigus visos mūsų mokyklos mokinės sulaukė puikių žinių : laureatėmis tapo Kotryna Veščiovaitė IV kl.(mokytoja Ilona Bieliukienė) ir Yelizaveta Kazaryna VI kl.(mokytoja Sondra Milušauskaitė).Diplomus gavo Elzė Krasnickaitė II kl.(mokytoja Nona Kalvaitienė), Ernesta Frėzaitė II kl.(mokytoja Jūratė Bujokienė), Jorūnė Katauskaitė III kl.(mokytoja Nona Kalvaitienė), Milena Juodeškaitė IV kl.(mokytoja Liudmila Kotova), Austėja Katčenkaitė V kl.(mokytoja Ilona Bieliukienė).

     Sveikiname visas 7-ias jaunąsias pianistes ir jų mokytojas, linkime sėkmės tolimesniuose konkursuose. Nuoširdžiai dėkojame mokinių tėveliams už rūpestį, palaikymą ir kantrybę.

     Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos informacija.

     Nuotraukoje iš kairės: Jorūnė Katauskaitė, Austėja Katčenkaitė, Kotryna Veščiovaitė, Elzė Krasnickaitė, Ernesta Frėzaitė, Milena Juodeškaitė, Yelizaveta Kazaryna.

IMG-024a4ea68873c4637f2613c2db7745ec-VIMG-bdb151c6bdce6a981520a508d2155352-V

 

 • Respublikinė muzikos (meno) mokyklų mokytojų konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos (meno) mokykloje"

Š. m. vasario 23 d. Kaune, Miko Petrausko muzikos mokykloje, vyko respublikinė muzikos (meno) mokyklų mokytojų konferencija „Ugdymo tradicijos ir pokyčiai muzikos (meno) mokykloje. Konferenciją organizavo Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras. Joje dalyvavo ir pranešimą skaitė smuiko mokytoja ekspertė Eglė Sakavičienė. Pranešimo tema - „Noriu koncertuoti!“- išeitys ir galimybės, dirbant su skirtingo grojimo lygio ir amžiaus mokiniais viename kolektyve“. Konferencijos dalyviai, klausytojai gerai įvertino pranešimą, nagrinėjantį specifines mažų mokyklų kolektyvų ruošimo problemas, jų sprendimo būdų paieškas ir mokinių motyvacijos skatinimo priemones.

52602895 836089113406469 2939974529373437952 n545

 

 • Respublikinis akordeonistų konkursas "Būk artistas 2019"

Vasario 15d. Garliavos meno mokykla organizavo festivalį „ Būk artistas “,kuriame siūloma atlikti kūrinį įvedant šou elementus. M.K.Čiurlionio meno mokyklos mokiniai Vakaris Stankauskas ir Aleksejus Muravjovas savo amžiaus grupėje , kurioje dalyvavo 21 dalyvis , nustebino žiuri komisiją ir publiką. Kiekvienas iš jų gavo “ ARTISTŲ ARTISTO “ nominaciją ir piniginį prizą. Mokytojos Lina Dunauskytė ir Gražina Andruškevičienė džiaugiasi laimėjimais ir viliasi , kad šis paskatinimas palaikys mokinių norą atkakliai dirbti.

IMG 0495

 

 • Edukacinis renginys " Diena su dailininku "

Antradienio popietę Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus parodų salėje įvyko edukacinis renginys „ Diena su dailininku “. Mokinius aplankė charizmatiška menininkė iš pajūrio Eglė Lipinskaitė. Ji yra žinoma akvarelistė, garsėjanti žirgų piešimu. „Tapau – vadinasi, gyvenu. Toks moto lydi mane visur ir visada. Tapau akrilu ant drobės, akvarele ant įvairaus popieriaus, tekstiliniais dažais ant šilko, be galo mėgstu eksperimentuoti. Tapau, nes man tai miela, jautru, šviesu ir tyra. Procese kaskart atsiranda naujos temos, ieškojimai. Negaliu trypčioti vietoje, norisi augti, tobulėti, kurti,“ – kalbėjo visur spėjanti menininkė.

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokiniai ne tik susipažino su dailininke Egle Lipinskaite, sužinojo žirgų, arklių, ponių piešimo subtilybių, uždavė daugybę klausimų, bet dar ir turėjo galimybę išbandyti įgytas žinias praktiškai. Dailininkei vadovaujant, vyresnių klasių mokiniai pagilino akvarelės technikos liejimo žinias. Rezultatai buvo puikūs, nustebino ir pačius jaunuosius kūrėjus.

Mokyklos direktorė Ona Olšauskienė įteikė padėką Eglei Lipinskaitei už nuoširdų bendradarbiavimą. Planuojama, kad šis gražus, reikšmingas renginys taps tradicija. Atvykę skirtingų sričių menininkai dalinsis patirtimi, o mokyklos mokiniai turės galimybę ne tik susipažinti su profesionaliais menininkais bet ir kurti kartu.

 

 20190212 154720   20190212 160428

 

 • Respublikinis konkursas ,,Linksmoji polkutė - 2019"

Sausio 30 d. Alytaus rajono Sporto ir meno mokykloje įvyko respublikinis konkursas "Linksmoji polkutė - 2019". Laureatė meno mokyklos mokinė Yelizaveta Kazaryna, mokytytoja Sondra Milušauskaitė.

20190130 144927 mazintas1

 

 • Tapyba ant Druskininkų ligoninės, vaikų skyriaus, sienų.

Meno mokyklos, V.K.Jonyno dailės skyriaus diplomantės, mažiesiams ligoniukams, papuošė priimamojo ir kelių palatų sienas linksmais personažais, miesto bei miško vaizdais. Mokytoja Alė Kalėdienė ir mokinės daug ir sunkiai dirbo, o rezultatai nuotraukose. Druskininkų ligoninė dėkoja mūsų mokyklos mergaitėms ir atsidavusiai mokytojai už dalyvavimą visuomeninėje veikloje ir prisidėjimą prie Ligoninės vaikų ligų skyriaus atnaujinimo akcijos "Už galimybę sveikti linksmiau". Įteikti padėkos raštai. 

 IMG-9087IMG-9049

 •  Ekskursija į Vilniaus dailės akademiją ir MO muziejų.

Kelionė į Vilniaus dailės akademiją. Mus pasitiko Doc. Česlovas Lukenskas ir komunikacijų skyriaus vedėjas Andrius Nenėnas, kurie pristatė galimybes studijuoti VDA, praktinio darbo laboratorijas, biblioteką, aplankėme “Titaniką”, Senuosius ir Naujuosius rūmus. Dėkojame visiems dėstytojams, kurie įsileido į peržiūras. Matėme: keramiką, tapybą, grafiką, tekstilės meną, drabužių dizainą… ir dar daug visko. Ačiū VDA! Vėliau vykome į MO muziejų, kur pagilinome žinias apie modernųjį ir šiuolaikinį meną. Mokiniai praplėtė akiratį ir praleido turiningą dieną.

 

20190110 161705IMG-9696

 

 • Sausio 13-osios dienos minėjimas

Nors lauke ir buvo šaltą, sniegas sunkiai lipo, bet mūsų mokyklos tvirtovė su iškeltomis trispalvėmis buvo pastatyta!

Mokytojos G.Kupčinskienė ir A.Kaliedėne.

20190108 13422720190109 135013

 

 • Tarptautinis animacijos konkursas

Tarptautiniame konkurse pristačiusios filmuką apie pavogtas spalvas "Ugnės drugelis", buvo įvertintos, mūsų mokyklos mokinė Ugnė Janeliauskaitė ir mokytoja Alė Kalėdienė. SVEIKINAME!
Filmuką galima pamatyti socialiniame tinkle

https://www.facebook.com/ale.kalediene/videos/2159711950754870/?fref=mentions&__xts__

              49836929 931693590361831 8287979493235097600 n

 

 • Koncertas "Stygiški pokalbiai

Jaukų ketvirtadienio vakarą (gruodžio 6d.), Druskininkų kavinėje-galerijoje "Mūza" įvyko jau III-asis Druskininkų M.K.Čiurlionio meno m-klos gitaros klasės kamerinis koncertas "Stygiški pokalbiai". Jaunųjų gitaristų mokytojo S. Vilpišausko inicijuotas renginys, vykstantis gruodžio/balandžio mėnesiais, jau įgauna tradiciškumo atspalvį. Vakarą atidarė renginio svečiai, Druskininkų M.K.Čiurlionio meno m-klos smuikininkų ansamblis vadovaujamas mokytojos-metodininkės E. Sakavičienės. Kadangi koncerte dalyvavo visų gitaros klasių mokiniai, programą sudarė įvairių žanrų muzika. Tarsi patvirtinant renginio pavadinimą, be solo pasirodymų, buvo galima išgirsti nemažai gitaristų duetų, tarp kurių įsiterpė ir keli smuiko ir gitaros bendrai atleikami kūriniai. Renginį uždarė šiais mokslo metais suburtas gitaristų ansamblis. Visų atlikėjų pasirodymai buvo palydėti šiltomis klausytojų, kurių susirinko pilna kavinė, ovacijomis. Džiaugiamės savo mokiniais, šilta publika ir nuoširdžiai jaukiu vakaru. Iki kitų susitikimų!

Gitaros mokytojas S. Vilpišauskas

DSC01627

 

 • XVIII  Respublikinio festivalio - maratono atgarsiai 

12.01 Kaune organizuotas XVIII respublikinis jaunųjų pianistų festivalis- maratonas. Šio gražaus renginio metu 12 gražiausių Kauno m. koncertų salių koncertavo 529 atlikėjai iš 36 respublikos muzikos (meno) mokyklų. Juos ruošė 244 mokytojai. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklai atstovavo 13 mokinių: A.Dailydaitė (mokyt. A.Vilčinskienė), Ž.Stankauskaitė ir E.Frėzaitė (mokyt. J.Bujokienė), E.Krasnickaitė ir K.Katauskaitė (mokyt. N.Kalvaitienė), K.Veščiovaitė ir A.Katčenkaitė (mokyt. I.Bieliukienė), A.Lazauskas (mokyt. D.Juškevičius), R.Stankevičius ir J.Kazarina (mokyt. S.Milušauskaitė), M.Juodeškaitė ir G.Saldaitė (mokyt. L.Kotova), A.Navickaitė (mokyt. T.Olšauskas). Dvi valandas Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus erdvėse skambėjo pati įvairiausia fortepijoninė muzika. Nors visus atlikėjus lydėjo didelis sceninis jaudulys, bet savo pasirodymu druskininkiečiai sugebėjo sužavėti klausytojus. Juk ne veltui sakoma: „Tai, kas eina iš širdies, širdį ir pasiekia“. Už paramą vykstant į festivalį – maratoną dėkojame Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos administracijai ir mokinių tėveliams. Didelis ačiū fortepijono mokytojams už puikų mokinių paruošimą. Šis renginys po metų vėl pasikartos ir mes visi jo labai lauksime.

IMG 20181201 140006

 

 • Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjimas

Ketvirtadienio popietę Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus parodų salėje buvo paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena. Mokinių bei atvykusių svečių laukė meninė instaliacija skirta atkreipti mokinių dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti vaikus užkirsti jai kelią. Renginio metu vyko mokytojos Alės Kalėdienės mokinių sukurto filmuko „Pinigai už gyvybę“ peržiūra. Kilo atvira diskusija, mokiniai pasidalino asmenine patirtimi. Žodį tarė mokyklos direktorė Ona Olšauskienė ir Druskininkų švietimo centro direktorius Vytautas Gintutis. Mokiniams simbolines dovanėles įteikė vidaus audito skyriaus vedėjas Algimantas Petrauskas.

20181206 152302

 

 • Suaugusių klasių kūrybinių darbų paroda

Trečiadienio vakarą Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus parodų salėje (Vytauto g. 14) surengtas M. K. Čiurlionio meno mokyklos suaugusiųjų klasių kūrybinių darbų parodos atidarymas. Kaip patikino Meno mokyklos direktorė Onutė Olšauskienė, renginys tapo gražiu Druskininkuose organizuotos Suaugusiųjų švietimo savaitės akcentu. Po parodos atidarymo surengta suaugusiųjų klasių atvira, praktinė ir teorinė pamoka-diskusija „Dailės įtaka turtinant suaugusiųjų laisvalaikį“. Pamokas vedė Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytojos metodininkės Onutė Zakarienė ir Eglė Maračinskaitė. Drauge su druskininkiečiais renginyje dalyvavo ir svečiai iš Lazdijų meno mokyklos. Informacija „Mano Druskininkai“.

46513816 2114376381946472 2733133366869098496 o

 

 • Tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas "Magic Bridges of Budapest"

Spalio 28 - lapkričio 1 dienomis M.K.Čiurlionio meno mokyklos  fortepijono specialybės mokiniai Augustas Navickas (3kl.), mokytoja  Nona Kalvaitienė ir Vilmantė Kudelytė (6kl.), mokytoja Jūratė Bujokienė dalyvavo tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse "Magic Bridges of Budapest" Vengrojoje. Šis konkursas jau ne pirmus metus suburia talentingus, darbščius ir gabius jaunuosius atlikėjus. Mūsų mokiniams savo amžiaus grupėse teko varžytis su jaunaisiais pianistais iš Baltarusijos, Vengrijos, Čekijos, Rumunijos, bei Lietuvos. Konkursai - tai netik didelio, kantraus ir kruopštaus darbo įvertinimas, bet ir sėkmės dalykas. Visi konkurentai  stiprūs, todėl turi būti maksimaliai gerai pasiruošęs pagal savo galimybes. Džiugu, kad šiame konkurse sėkmė lydėjo abu mūsų  mokyklos dalyvius. Savo kategorijoje Augustas Navickas pelnė I-ąją vietą, Vilmantė Kudelytė II-ąją.  Džiaugiamės mokinių laimėjimais, raginame nesustoti, toliau kelti sau didesnius tikslus, bei siekti sėkmingo jų įgyvendinimo.

Parengė vyresnioji fortepijono mokytoja  Jūratė Bujokienė

20181030 1906201122

 

 • III Respublikinė konferencija "Gabių ir talentingų mokinių meninis ugdymas"

Konferencijos metu Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos, dailės mokytoja, Neringa Akstinienė, pristatė pranešimą "Lietuviškų tautinių juostų atspindžiai šiuolaikinėje dailėje". Mokytojos metodininkės Onutės Zakarienės pranešimas buvo "Įgyvendintos kūrybinės mintys baigiamuosiuose darbuose".  Ačiū mokytojoms už įdomius ir informatyvius pranešimus.

 konferencija3

 

 •  Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo akcija

 Paskutinėmis savaitėmis daug dirbome, ne tik piešėme, tapėme, bet ir lipdėme. Ruošiamės Tarptautinei Tolerancijos dienai, kurią daugelis demokratinių valstybių mini lapkričio 16 – ąją. Aptarėme su mokiniai, ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar esame tolerantiški vienas kitam, išklausėme kokia vaikų patirtis. Šiais metais Tolerancijos dienos minėjimui, Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos, siūlomas simbolis yra raktas. Mūsų idėja atkreipti žmonių dėmesį panaudojant varpelius, „prisiskambinti“ į širdis, mintis, jausmus ir turint simbolinį raktą, atrakinti kiekvieno vidinį pasaulį, padėti atsiskleisti gerosioms savybėms. Nulipdėme bei papuošėme virš 200 vnt. molinių varpelių su rakteliais vietoje rutuliukų. Kuriuos vėliau sukabinome medyje šalia mokyklos, kad skambėtų vėjui pučiant ir neštų mūsų žinią.

varp5

 • II Respublikinis solfedžio festivalis – konkursas ,,Kelionė į muzikos šalį – 2018“                    

Solfedžio mokymas yra vienas iš muzikinio ugdymo būdų. Mokymo procese svarbu remtis vaiko saviraiškos poreikiais, kurių esmė – įgyvendinti savo galimybes, išbandyti save įvairiose veiklos srityse.

Lapkričio 10 d. Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje įvyko antrasis respublikinis solfedžio festivalis – konkursas ,,Kelionė į muzikos šalį – 2018“. Į festivalį – konkursą sugužėjo mokinių komandos iš įvairių Lietuvos muzikos ir meno mokyklų. Tarp jų ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos 5 – 7 klasių mokinių komanda: Vilmantė Kudelytė, Gabija Januškaitė, Austėja Katčenkaitė, Gaudenė Dumskytė, Aleksejus Muravjovas ir komandos kapitonė Jana Van Gucht (mokyt. V. Mieščionaitienė). Visi susirinko pakovoti muzikos kalba, pasisemti patirties, įsivertinti savo žinias, gebėjimus, pademonstruoti kūrybiškumą ir, nusiteikę kartu padainuoti, pabendrauti.

Komandos varžėsi 5 rungtyse. Mokiniams reikėjo atlikti klausos ir teorijos testus, kūrybinę užduotį ir ją pristatyti, padainuoti kanoną ir atlikti dvibalsį pratimą su instrumento pritarimu. Mūsų mokyklos komanda visose rungtyse pasirodė šauniai: klausos testas, dvibalsis pratimas ir kūrybinė užduotis – I v., kanonas ir teorijos testas – III v. Buvome apdovanoti diplomais, padėkomis ir dovanėlėmis. Tai didelis džiaugsmas ir kruopštaus bei kantraus darbo įvertinimas.

,, Kelionė į Muzikos šalį – nepaprasta kelionė. Muzikos šalis pamažu atskleidžia savo paslaptis visiems norintiems. Sunku patikėti, kad ši šalis turi savo kalbą, kad nemėgsta netvarkos, kad joje gyvena skambantis laikas. Turi ji skambantį džiaugsmą ir skambantį liūdesį, skambančias spalvas ir net skambančias mintis. Pamilusiems muziką ši kelionė trunka visą gyvenimą“.

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokytoja metodininkė Vilija Mieščionaitienė

 

solfed11

 

 • II tarptautinis Vaclovo Furmanavičiaus jaunųjų akordeonistų konkursas - festivalis

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos dviejų mokinukų atostogos prasidėjo sostinėje, tarptautiniame akordeonistų konkurse – festivalyje. Šių metų renginys skirtas akordeono pedagogui ir dirigentui Vaclovui Furmanavičiui. Mūsų mokiniai, ne tik pasisvečiavo Vilniuje, bet ir parsivežė jaunųjų akordeonistų diplomus. Sveikiname 2-os klasės mokinius Brigitą Diglytę ir Kajų Misiūną bei mokytoja L.Danauskytę.

 

103

 

 • Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Mano mažoji Tėvynė“ druskininkiečių darbai sulaukė puikių įvertinimų

Druskininkų savivaldybės miesto partnerio  Dzeržinskio (Rusija) administracija pakvietė Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklą dalyvauti tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Mano mažoji Tėvynė“, kuris skirtas XV tarptautiniam kūrybiniam projektui „Menas nežino sienų“.

Dalyvauti  šiame konkurse taip pat buvo pakviesti  dailės ir meno mokyklų nuo 8 metų amžiaus ir vyresni  mokiniai  iš  Vokietijos, Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos.  M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai  savo darbuose atskleidė savo mylimo miesto Druskininkų grožį, jo išskirtinumą. Konkursinius darbus atliko grafikos, šilko ir mišria technikomis. Darbus vertino profesionalūs Rusijos, Vokietijos dailininkai, dailininkų sąjungos nariai.

Du Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno  dailės  skyriaus mokiniai laimėjo prizines vietas, vienas mokinys buvo įvertintas specialiąja padėka – sertifikatu, septynių  mokinių darbai buvo įvertinti diplomais – padėkomis. 

 M. K. Čiurlionio meno mokyklos vadovai sveikina Domantą  Pijų Valentukevičių (mokytoja  Alė  Kalėdienė),  kuris laimėjo I-ąją  vietą ir Elzę Dobelinskaitę (mokytoja Eglė Maračinaskaitė) laimėjusią III-ąją vietą. Specialiąją padėką - sertifikatą  gavo  Ąžuolas Katauskas (mokytoja Ona Olšauskienė). Šį apdovanojimą skyrė Vokietijos  Bitterfeld-Wolfen  miesto meras Armin Schenk ir Prancūzijos dailininkų asociacijos  atstovas  Vokietijoje  bei Bitterfeld-Wolfen  miesto meno mokyklos direktorė Emillie Meibner.

Meno mokyklos vadovai džiaugiasi bei sveikina ir diplomus – padėkas  gavusius mokinius:  Ugnę Janeliauskaitę, Viltę Stonkutę, Martą Taruškaitę (mokytoja Eglė Maračinskaitė), Guodą Vaikšnoraitę, Emiliją Krušaitę (mokytoja Gulnara Kupčinskienė), Mariją Vaikšnoraitę, Samantą Pranauskaitę (mokytoja Ona Olšauskienė).

„Džiaugiamės, kad mūsų mokyklos konkurso nugalėtojų darbai bus išspausdinti  tarptautiniame kataloge „Menas nežino sienų - 2018” ir linkime mokiniams bei mokytojams naujų ieškojimų bei sėkmės kūryboje“,  - sakė mokyklos vadovė O. Olšauskienė.

PA1152233333

SKELBIAMA ATRANKA DAILĖS MOKYTOJO PAREIGOMS EITI

Dailės mokytojo pareigybės aprašymas

PRAŠYMAS DĖL DALYVAVIMO ATRANKOJE

  

PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ 2018 - 2019 MOKSLO METAMS PROTOKOLO IŠRAŠAS

 • Birželio 5-7 d. Prienuose vyko III-asis tarptautinis jaunųjų pianistų ir ansamblių konkursas ,,Musica pianoforte“.

Šis konkursas puiki dovana Lietuvai, mininčiai valstybės atkūrimo šimtmetį. Įspūdinga, kad mūsų kraštą pamatė net 260 jaunųjų atlikėjų iš Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos. Pianistų pasirodymus vertino kompetentinga tarptautinė komisija.Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklą konkurse atstovavo trys jaunieji pianistai, tai Augustas Navickas 3 kl. (mokytoja Nona Kalvaitienė), Kotryna Veščiovaitė 3 kl.  (mokytoja Ilona Bieliukienė) ir Yelizaveta Kazaryna  5 kl.(mokytoja Sondra Milušauskaitė).

Paskelbus rezultatus, visi trys jaunieji druskininkiečiai sulaukė gerų žinių: savo amžiaus kategorijoje II-osios vietos laureato diplomą pelnė Augustas Navickas (mokyt. Nona Kalvaitienė),  III-osios vietos laureato diplomą iškovojo Kotryna Veščiovaitė (mokyt. Ilona Bieliukienė), o Yelizaveta Kazaryna tapo diplomante (mokyt.Sondra Milušauskaitė).

Konkurso metu mokiniai ne tik džiugino visus intelektualia muzika, sutiko naujų draugų, bet ir patobulėjo kaip atlikėjai, pasisėmė naujų idėjų. Didelė  konkurencija dalyvius skatina labai atsakingai ruoštis ir atskleisti savo meistriškumą.

Nuoširdžiai sveikiname jaunuosius pianistus, jų mokytojas, linkime sėkmingų pasirodymų, paklusnių fortepijonų, didžiausias ačiū jų tėveliams už palaikymą, kantrybę ir rūpestį.

20180611_151458.jpg

Nuotraukoje iš kairės:Yelizaveta Kazaryna, Sondra Milušauskaitė, Augustas Navickas, Nona Kalvaitienė, Kotryna Veščiovaitė, Ilona Bieliukienė.

 

 • Gegužės 20 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos jaunių choras (vadovė I. Vagnoriūtė, chormeisterė V. Mieščionaitienė, koncertmeisteris D. Juškevičius) dalyvavo respublikiniame moksleivių chorų festivalyje ,,Dainų mozaika“.

Festivalį 2004 m. pradėjo organizuoti vaikų choras „Ugnelė“ ir šiemet metė sau iššūkį: ar pavyks surinkti 100 vaikų chorų ir taip Lietuvos šimtmečio akivaizdoje pasakyti, kad mūsų daug ir mes visi labai mylim Lietuvą?

Renginys vyko vienoje geriausių koncertinių erdvių – Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje ir pritraukėįvairiausius chorus – nuo tų, kurie garsina Lietuvą tarptautiniuose konkursuose iki tų, kurie kol kas yra pasirodę tik savo miestelių bendruomenėms.Kiekvienas choras turėjo atlikti po 3 kūrinius, vieną iš jų skirti Lietuvos šimtmečiui. Puikiai nuskambėjo choro atliekamos dainos ,,Nupiešiu“, ,,Senos mašinos“, ,,Syahamba“. Dainą, skirtą Lietuvai, pristatė  Austėja Katčenkaitė. 

 Prasmingai praleistas laikas dainuojant ir klausantis bendraamžių neprailgo, choras pasisėmė neįkainojamos patirties ir puikių emocijų.

20180520_163320.jpg

 

 • Gegužės 19-20 d. Paryžiuje vyko tarptautinio pianistų konkurso „Concours musical de France“ finalinis etapas.

Jame varžėsi jaunieji pianistai iš 19 pasaulio šalių. Mūsų mokyklai atstovavo Airidas Kizys (mokyt. A.Vilčinskienė) ir Augustas Navickas (mokyt. N.Kalvaitienė). Dalyviai buvo suskirstyti į kelias kategorijas. Juos vertino kompetentinga 6 asmenų žiuri, vadovaujama konkurso įkūrėjos ir organizatorės prof. Ginette Gaubert. Įveikę jaudulį, mūsų mokiniai konkurse pasirodė puikiai. A.Kizys savo kategorijoje tapo 1 vietos laureatu, o A.Navickas savo kategorijoje laimėjo Grand prix ir pelnė piniginį prizą. Nuoširdžiai sveikiname konkurso nugalėtojus, jų  mokytojas. Dėkojame už kantrų ir nuoširdų  darbą. 

     Norime padėkoti Druskininkų savivaldybei už paramą. Ačiū tėveliams už rūpestį ir palaikymą. Manome, kad patirti įspūdžiai išliks ilgam ir įkvėps jėgų bei  noro tolimesniam tobulėjimui.

 

20180520_194739_2.jpg

 

 

 • Konkurse ,,Allegro‘‘ – Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos  jaunųjų pianisčių sėkmė.

 Š. m. balandžio 20d. vykusiame VIII – jame respublikiniame jaunųjų pianistų techninės pjesės konkurse ,,Allegro“, kurį organizavo Lazdijų meno mokykla, dalyvavo ir 5 Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos pianistės. Šiemet konkurse varžėsi mokiniai iš 11 – os respublikos muzikos ir meno mokyklų. Konkursas savitas ir unikalus tuo, kad jame moksleiviai turi  atlikti technišką greito tempo pjesę, pademonstruoti savo pirštų virtuoziškumą ir atskleisti muzikos kūrinio turinį, meninį vaizdą. Visi konkurso dalyviai buvo suskirstyti į 4 amžiaus kategorijas. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklai atstovavo Kotryna Veščiovaitė (mokytoja Ilona Bieliukienė), Ausma Dambauskaitė (mokytoja Aušra Vilčinskienė), Vilmantė Kudelytė (mokytoja Jūratė Bujokienė), Jelizaveta Kazaryna (mokytoja Sondra Milušauskaitė), Lukrecija Aranauskaitė (mokytoja Nona Kalvaitienė). Kol konkurso komisija aptarinėjo rezultatus, mokytojai turėjo galimybę tobulinti savo žinias seminare, o mokiniai pasivaišinti dosniomis rėmėjų vaišėmis. Paskelbus rezultatus, visos druskininkietės pianistės sulaukė puikių žinių: B kategorijoje I-osios vietos laureato vardą pelnė Kotryna Veščiovaitė (mokyt. Ilona Bieliukienė), II-osios vietos laureato vardą pelnė Ausma Dambauskaitė (mokyt. Aušra Vilčinskienė), C kategorijoje diplomante tapo Vilmantė Kudelytė (mokyt. Jūratė Bujokienė), D kategorijoje II-osios vietos laureate tapo Lukrecija Aranauskaitė (mokyt. Nona Kalvaitienė). Labai džiaugiamės ir didžiuojamės, kad konkurso Grand Prix laimėjo mūsų mokyklos mokinė Jelizaveta Kazarina (mokyt. Sondra Milušauskaitė).

 Nuoširdžiai sveikiname visas konkurso nugalėtojas, jų mokytojoms dėkojame už kantrų ir nuoširdų darbą, ačiū tėveliams už rūpestį ir palaikymą. Linkime dar labiau tobulėti ir sėkmingai atstovauti mokyklą ir Druskininkų miestą.

 Nuotraukoje: iš kairės – J. Bujokienė, V. Kudelytė, A. Dambauskaitė, A. Vilčinskienė, K. Veščiovaitė, I. Bieliukienė, J. Kazarina, L. Aranauskaitė, N. Kalvaitienė.

20180420_131637_2.jpg

 

 •      Balandžio 13 - 15 dienomis Vilniuje vyko Nacionalinio pianistų ir stygininkų konkurso III - asis, finalinis etapas.

 

 Tarp beveik 300 atlikėjų (profesinio ir saviraiškos ugdymo kategorijose) saviraiškos kategorijoje savo amžiaus grupėje dalyvavo ir tapo konkurso diplomantais 2 druskininkiečiai – M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai. Tai antrokas smuikininkas Faustas Pauliukas (mokyt. E. Sakavičienė, koncertmeisterė A. Vilčinskienė) ir trečiokas pianistas Augustas Navickas (mokyt. N. Kalvaitienė). Augustas yra laimėjęs jau ne viename konkurse, na o Faustui šis konkursas buvo pirmasis jo gyvenime.

       Nepaisasnt įvairiausių konkursų gausos, Balio Dvariono konkursas respublikoje išlieka solidžiausiu ir labiausiai prestižiniu muzikuojančių Lietuvos vaikų ir jaunimo forumu. 

       Kompozitoriaus, dirigento ir pedagogo Balio Dvariono sūnus, smuikininkas prof. dr. Jurgis Dvarionas, B. Dvariono labdaros ir paramos fondo pirmininkas ir vienas iš nuolatinių šio konkurso organizatorių taip pristato šį renginį: „ Šiais metais Nacionaliniam Balio Dvariono konkursui – 44 metai. Per ilgus gyvavimo dešimtmečius renginys įsitvirtino Lietuvos kultūriniame gyvenime ir greta savo bendraamžės „Dainų dainelės“ tapo viena gražiausių muzikos švenčių mūsų krašte. B. Dvariono konkursas tapo dėkinga proga apžvelgti, kiek turime menams palinkusio jaunimo, kuriam mūsų paskatinimai ir parama atvėrė kelius į didžiąją muziką, į pasaulinį pripažinimą“.

       Ir iš tiesų, daugelis žinomų atlikėjų dažnai savo kūrybinėje biografijoje nepamiršta paminėti vaikystėje laimėtų B. Dvariono konkursų. Druskininkų jaunieji pianistai ir smuikininkai taip pat jau daugelį metų sėkmingai pasirodo konkurso scenoje ir pelno apdovanojimus.

       Noriu pacituoti dar vieną prof. Jurgio Dvariono mintį, išsakytą „Šiaulių naujienų“ korepondentei po II - ojo konkurso etapo: “Man teko laimė aplankyti beveik visus regionus. Galiu pamatyti, kuo turtingi. Maža mūsų tauta. Su grėsme išsiskirstyti. Bet ateitis graži. Gabių vaikų turime. Būtų baisus nusikaltimas pražiopsoti nors vieną. Konkurse pasirodė gabūs vaikai ir labai gerai paruošti. Ne vienas jų turi galimybę įsilieti į muzikų gretas pačiame aukščiausiame lygyje“.

       Nuo pat konkurso ištakų 1974 - aisiais šis konkursas turi ypatingą vertinimo sistemą – prisilaikant paties Balio Dvariono nuostatų. B. Dvarionas, ne kartą vertinęs muzikantus įvairiuose (pianistų, dirigentų, vargoninkų) konkursuose nemėgo dalyvių diferencijavimo. „Gyvas muzikavimas nedėliojamas tarsi daiktai į lentynas“, – teigdavo kompozitorius. – “Tas aukščiau, o anas žemiau, šis pirmesnis, o kitas paskesnis“. Todėl šiame konkurse laureatais tapę atlikėjai neskirstomi pagal eiliškumą, visi jie – laimėtojai.

       Nuo 2012 m. konkusą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji teigia: „Šiandien šis renginys suburia jaunąją muzikų kartą – būsimuosius scenos virtuozus. Čia atrasti talentai bus antrojo Lietuvos šimtmečio kūrėjai <...>. Sėkmės ir drąsos jiems kuriant ir garsinant Lietuvą“.

      Eglė Sakavičienė, mokytoja metodininkė, styginių metodinės grupės pirmininkė, smuikininkų ansamblio vadovė. 

 

Faustas_Pauliukas.jpg

 

 

Augustas_Navickas.jpg

 

 •  Šių metų balandžio 13d. kavinėje-galerijoje "Mūza" įvyko mokytojo S.Vilpišausko vadovaujamos gitaros klasės mokinių koncertas "Stygiški pokalbiai".

Programą sudarė tiek solo, tiek ir ansambliniai įvairių žanrų ir stilių kūriniai. Kadangi renginyje dalyvavo visų klasių mokiniai, žiūrovai galėjo išgirsti, kaip vystosi grojimo gitara technika. Taip pat keliais kūriniais renginį nuspalvino kanklių mokytojos E.Miknytės mokinės. Koncertą vainikavo gitarų-kanklių septeto atliktas bendras kūrinys, kuris nepaliko abejingu nei vieno klausytojo. Džiaugiamės savo mokiniais ir nuoširdžia bei šilta publika.

06.jpg

 

 

     LIONS  klubas ir vėl ieško              talentingų jaunųjų menininkų

 

            

 

           Druskininkų LIONS moterų klubas ir vėl kviečia kūrybingų jaunųjų menininkų gerbėjus, tėvus, senelius, mokyklas, klases sukrusti ir siųsti informaciją apie bundančius dailės, muzikos, literatūros, choreografijos, fotografijos ar kitos meno srities talentus, kuriems labai praverstų LIONS klubo skiriama Metų stipendija (300 Eur) meniniams gebėjimams tobulinti. Jūsų laiškų ar žinučių su būsimo stipendijos gavėjo vardu, pavarde, dabartiniais nuopelnais ir ateities svajonėmis laukiame iki 2018 m. gegužės 7 d. pateiktais el. pašto adresais: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. (Gražina Kuneikienė, klubo prezidentė), Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. (Danutė Časienė, valdybos narė).  

 

            Laukiame   informacijos  apie jaunuosius kūrybingus druskininkiečius, jų dabarties veiklas, ateities svajones! 

 

            Nuoširdžiai dėkojame!

 

                                                                 Druskininkų LIONS moterų klubas

 

 • 2018 m. balandžio 9 – 11 dienomis Augustove (Lenkijos Respublika) vyko VI Tarptautinis pianistų konkursas „Augustow 2018“.

Konkurso dalyviai buvo suskirstyti į 4 kategorijas (A, B, C, D). Pianistų pasirodymus vertino kompetentinga tarptautinė komisija. Tarp 99 jaunų atlikėjų iš Baltarusijos, Bulgarijos, Lenkijos, Lietuvos, Rusijos, dalyvavo ir Druskininkų miestą atstovavo Druskininkų  M. K. Čiurlionio meno mokyklos Fortepijono 3 klasės mokinys Augustas Navickas. Augustą konkursui ruošė jo fortepijono vyr. mokytoja Nona Kalvaitienė. Sudėtingus muzikinius kūrinius Augustas atliko puikiai ir savo kategorijoje tapo II vietos laureatu. Sveikiname Augustą Navicką ir jo mokytoją Noną Kalvaitienę bei linkime sėkmės tolimesniuose konkursuose.

A.Navickas_N.Kalvaitienė._Augustow_2018.jpg

 

 

20180409_212024.jpg

 

 •            Balandžio 7 d.Rygoje vyko tarptautinis pianistų  konkursas „Concours musical de France“.

Konkurse dalyvavo ir Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos mokiniai: A. Navickas (mokyt. N.Kalvaitienė) ir A.Kizys (mokyt. A.Vilčinskienė). Puikiai pasirodę, mokiniai tapo laureatais ir gavo galimybę pasivaržyti  sekančiame konkurso etape, kuris vyks Paryžiuje (Prancūzija) gegužės 19-20 d.  Linkime Augustui ir Airidui bei jų mokytojoms  sėkmės atstovaujant mūsų mokyklą ir Druskininkus!

IMG_0681.jpg

 

 

 • Balandžio 3-5 dienomis Šiauliuose vyko Lietuvos nacionalinis akordeonistų konkursas.

Jame dalyvavo įvairaus amžiaus akordeonistai (nuo 7 iki 21 m.), todėl atlikėjai buvo suskirstyti į kategorijas pagal amžių. Šiame konkurse dalyvavo ir akordeonistų duetas iš Druskininkų  M. K. Čiurlionio meno mokyklos.Tai Tadas Mikučionis ir Martynas Červinskas ( mokytojos Lina Dunauskytė ir Gražina Andruškevičienė). Savo amžiaus kategorijoje duetas tapo diplomantais. Mokytojos džiaugiasi vaikinų sėkmingu pasirodymu, linkėdamos ištvermės, susitelkimo ir gražaus tarpusavio susiklausymo ateityje!

IMG-1bf2c86da4d49ce37c596488f5b95d50-V.jpg

SVEIKINAME_J.Pakalnio_laureatus.jpg

PADĖKA_J.Pakalnio_konkurso_mokytojams_ir_koncertm.jpg 

 

 

 

Laiškas.jpg

 

 •        Skambinu, įsivaizduoju, piešiu...

     Š. M. Kovo 24 d. VIII-ąjame respublikiniame jaunųjų atlikėjų ir dailininkų festivalyje – konkurse dalyvavo ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos mokiniai  ir jų mokytojai. Šis  konkursas unikalus tuo, kad mokiniai vertinami ne tik už muzikos kūrinio atlikimą, bet ir už jo iliustravimą piešiniu, animacija bei pasakojimu ar eilėmis pristatytą kūrinio turinį. Skambant muzikai, didžiuliame ekrane buvo demonstruojami jaunųjų dailininkų piešiniai, sukurti ta pačia tema ir nuotaika.

     Šį festivalį – konkursą  organizavo Vilniaus ,,Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, Vievio meno mokykla, Skuodo meno mokykla, Lietuvos edukologijos universitetas ir Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija ,,Židinys“. Festivalyje – konkurse dalyvavo 111 moksleivių iš Vilniaus, Kauno, Ignalinos, Švenčionėlių, Švenčionių, Vievio, Zarasų, Elektrėnų, Skuodo, Plungės, Trakų, Šiaulių, Marijampolės. Druskininkų meno mokyklai atstovavo Kotryna Veščiovaitė (fortepijonas) ir jos mokytoja Ilona Bieliukienė, muzikos kūrinį iliustravo Vytė Bagdonavičiūtė (mokytoja Onutė Olšauskienė), Evija Buraitė (fortepijonas), mokytoja Ilona Bieliukienė, kūrinį iliustravo Dorotėja Liaukevičiūtė (mokytoja Onutė Zakarienė). Pasibaigus konkursui, visos keturios  mūsų mokyklos moksleivės sulaukė gerų žinių : laureato diplomus savo amžiaus kategorijoje  gavo Kotryna Veščiovaitė, atlikusi Anatolijaus Lepino ,,Buratiną“ (mokytoja Ilona Bieliukienė) ir jos kūrinį iliustravusi jaunoji dailininkė Vytė Bagdonavičiūtė (mokytoja Onutė Olšauskienė), Evija Buraitė, atlikusi Theodoro Lako „Lėtą valsą“(mokytoja Ilona Bieliukienė). Diplomante tapo dailininkė Dorotėja Liaukevičiūtė (mokytoja Onutė Zakarienė).

konkuras.jpg

 

 

 • Kovo 23 d. Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykloje, muzikos skyriaus 6-ojoje mokytojo Karolio Vaitiekūno klasėje, vyko neįprasta vokalo pamoka.

Pasinaudojant šiuolaikinėmis technologijomis, nuotoliniu būdu tiesiogiai iš Kauno mokiniams meistriškumo kursą vedė vokalo specialistė, Veiverių A.Kučingio bei Garliavos meno mokyklų mokytoja, Panevėžio muzikinio teatro bei Koncertinės įstaigos “Kauno santaka” solistė – Sandra Lebrikaitė. Mokiniams labai patiko toks modernus mokymosi būdas bei mokytojos Sandros vokalinės technikos vystymo patarimai. Tai buvo įdomi patirtis tiek mokiniams, tiek mokytojams. Mokykloje įdiegus daugiau modernių technologijų klasėse, tokius meistriškumo kursus planuojama rengti ir ateityje.

Nuotolinė_pamoka.jpg

 

 

 • 2018-03-17 Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje vyko VII Respublikinis jaunųjų atlikėjų festivalis – konkursas „Judantis pasaulis“.

Jame varžėsi 62 atlikėjai iš Vilniaus, Šalčininkų, Garliavos, Kauno, Klaipėdos, Kaišiadorių, Panevėžio, Šiaulių muzikos mokyklų.  Mūsų mokyklai atstovavo 3 kl. mokinė Ausma Dambauskaitė (mokyt. A.Vilčinskienė). Mokinės konkursinis pasirodymas  buvo sėkmingas, ji buvo apdovanota atminimo dovanomis bei diplomu.

Judantis_pasaulis.jpg

 

 • Kovo 9 dieną Kauno J. Gruodžio konservatorijoje vyko VII - asis akordeonistų maratonas, sukvietęs daugiau kaip 250 dalyvių  iš įvairių Lietuvos kampelių.

Tą dieną akordeono muzika skambėjo nuo ankstaus ryto iki pat vakaro.Šiame renginyje dalyvavo ir mūsų akordeonistai: VI klasės mokinys Aleksejus Muravjovas ( mokyt.G. Andruškevičienė) bei akordeonistų duetas IV klasės mokinys Martynas Červinskas ( mokyt. G.Andruškevičienė) ir VI klasės mokinys Tadas Mikučionis ( mokyt. L. Dunauskytė). Mūsų vaikinai pasirodė labai sėkmingai, o duetas sulaukė publikos palaikymo plojimais ir šūksniais! Visi atlikėjai buvo apdovanoti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis.

Nuotraukose: Aleksejus Muravjovas, duetas Martynas Červinskas ir Tadas Mikučionis bei visa mūsų draugiška kompanija.
 
059_resize.jpg
 
062_resize.jpg
 
 080_resize.jpg

 

 • Kovo 7d. mūsų mokykloje vyko gitaros meistriškumo pamokos, kurias vedė žinomas gitaros atlikėjas ir pedagogas Algimantas Pauliukevičius.

Išklausėme jo metodinį pranešimą „ Kokybiško garso formavimas ir mokinio ruošimas viešam pasirodymui“. Meistriškumo pamokose dalyvavo S. Vilpišausko gitaros klasės mokiniai Gabijus Gelgota (III kl.), Dominykas Lukošiūnas (III kl.), Vija Sinkevičiūtė (III kl.), Motiejus Žūkas (III kl.), Patricija Mizeraitė (IV kl.), Itanas Tertelis (VII kl.). Pamokas taip pat stebėjo Neformaliojo ugdymo mokiniai Žygimantas Povilanskas ir Iveta Balčiūnaitė. Intensyvūs ir įtaigūs A. Pauliukevičiaus užsiėmimai paliko puikų įspūdį mūsų mokiniams ir pedagogams. Tą patį vakarą skyriaus mokiniai ir mokytojai klausė A.Pauliukevičiaus solinio koncerto M.K.Čiurlionio memorialiniame muziejuje. 

Paul1.jpg

 

 •  Chorai susivienijo bendram tikslui

           Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį Druskininkuose surengtas iškilmingas chorų koncertas ,,Mes tavo vaikai“. Kovo 15 d. ketvirtadienio vakarą  sanatorijoje ,,Draugystė“ susirinkusiems klausytojams skambias dainas dovanojo Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos jaunių ir suaugusiųjų choras ,,Druskininkai“ (vadovė I. Vagnoriūtė, koncertmeisteris D. Juškevičius). Koncerto programą sudarė lietuvių kompozitorių kūriniai, skirti šiemet vyksiančiai Lietuvos šimtmečio dainų šventei.  Nuoširdžias atlikėjų šypsenas ir darnius garsų sąskambius lydėjo gausūs klausytojų aplodismentai. Chorai pristatė atskiras kūrinių programas, o koncerto pabaigoje atlikę bendras dainas sujaudino jautriausias širdis. Neliko nepastebėtas ir naujas chorų įvaizdis – vaikai ir suaugę koncerte pasipuošė naujais sceniniais rūbais.

Chorai negailėdami jėgų dirba toliau, ruošiasi Lietuvos šimtmečio dainų šventei. O mūsų ištikimiausius klausytojus ir miesto svečius kviečiame ateiti į kitus Druskininkų chorų koncertus.

 

Draugystes_sanatorija.jpg

 

 • XX Nacionalinio Balio Dvariono konkurso II – ojo etapo nugalėtojai.

 Šiemet vykstančio XX Nacionalinio Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso II – ojo etapo nugalėtojais tapo mūsų mokyklos ugdytiniai Augustas Navickas (fortepijonas, mokyt. Nona Kalvaitienė) ir Faustas Pauliukas (smuikas, mokytoja Eglė Sakavičienė, koncertmeisterė Aušra Vilčinskienė). Puikiai pasirodę regioniniame etape (A. Navickas - vasario 24 d., F. Pauliukas – kovo 8 d.) abu devynmečiai pateko į Nacionalinio konkurso finalą, kuris vyks balandžio 13 – 15 dienomis Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje Vilniuje, kur susirinks gabiausi jaunieji atlikėjai iš visos Lietuvos. 

Augustas Navickas

Faustas Pauliukas

 

 • 2018 m. kovo 1 d.  Druskininkų M.K.Čiurlionio  meno mokyklos auklėtiniai koncertavo Viečiūnų lopšelyje – darželyje „Linelis“.

Mokiniai muzikos garsais su kalendorinio pavasario pradžia sveikino gausiai susirinkusius mažuosius žiūrovus. Publika jaunųjų atlikėjų klausėsi labai atidžiai,o kiekvieną iš pasirodymų lydėjo gausūs aplodismentai.

4veiciunai

3veiciunai

1veiciunai2veiciunai

 

 • Vasario 19 d. Alytaus muzikos mokykloje vyko metodinis seminaras „Mokymosi motyvaciją skatinantys metodai muzikinio ugdymo procese“.

Jame dalyvavo ir skaitė pranešimus mokytojos iš Alytaus muzikos mokyklos, Vilniaus Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos, Trakų meno mokyklos, Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos. Seminare buvo nagrinėjamos įvairios muzikinio lavinimo proceso aktualijos – pradedant šeimos įtaka ugdant vaiko muzikinius gebėjimus, biologinių atminties mechanizmų veikimo principai, ansamblinio, orkestrinio muzikavimo vaidmuo stiprinant mokymosi motyvaciją. Tarp 7 pranešimų nemažai dėmesio ir gerų vertinimų susilaukė mūsų mokyklos mokytojos metodininkės Eglės Sakavičienės metodinis pranešimas „Mokymasis muzikuoti – problemos ir jų sprendimo būdai“.

Metod.pran.jpg

 

 

 • Džiugios nuotaikos Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje!

 Dainingus bei muzikalius mokinius ir vėl sukvietė gilias tradicijas puoselėjantis Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas ,,Dainų dainelė“. Šis renginys, Lietuvoje vykstantis jau daugiau nei tris dešimtmečius – nuo 1974 metų kas dveji metai, ugdo vaikų ir moksleivių meno ir kūrybos poreikį, puoselėja akademinio dainavimo tradicijas, kasmet pritraukia apie 20 000 dainorėlių iš visos Lietuvos. Tai puiki erdvė puoselėti ir lavinti jaunojo atlikėjo kultūrinę pajautą, perduoti kultūrinį paveldą. ,,Dainų dainelės“ konkursas į profesionalaus muziko kelią atvedė jau ne vieną šiandien žinomą Lietuvos dainininką.

 

Sausio 11 d. vykusiame II konkurso etapedalyvavo Druskininkų, Alytaus miesto ir rajono, Lazdijų ir Varėnos savivaldybių solistai bei ansambliai. Dalyviai ir būsimi laureatai buvo vertinami pagal šiuos kriterijus: intonavimą, vokalinius duomenis, ansambliškumą, repertuaro pasirinkimą ir interpretaciją, artistiškumą, sceninę kultūrą. Vertinimo komisijai pirmininkavo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos gabių vaikų centro vedėjas Žilvinas Meškuotis.

 

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla turi kuo didžiuotis – į sekantį televizijos etapą pakviesti net 4 jaunieji mokyklos solistai: Dorotėja Bachtijeva, Raigardas Planutis, Vakaris Stankauskas (mokytoja Gražina Vosylienė) ir Danielė Sobol (mokytoja Inga Vagnoriūtė). Jaunuosius atlikėjus palaikė, už juos jaudinosi bei jų pasirodymais džiaugėsi vadovai ir žiūrovai. Tikime mūsų jaunųjų solistų sėkme bei linkime jiems puikių tolesnių pasirodymų!

Dainu dainele

 

 •  Sausio 24 dieną Dauguose vyko VII jaunųjų atlikėjų konkursas "Linksmoji polkutė 2018". 

Trijose kategorijose varžėsi daugiau kaip 90 dalyvių (viename kolektyve buvo net 42 nariai).  Mišrių ansamblių kategorijai atstovavo mūsų mokyklos akordeonistų duetas: VI klasės mokinys Tadas Mikučionis ( mokytoja Lina Dunauskytė) ir  IV klasės mokinys Martynas Červinskas ( mokytoja Gražina Andruškevičienė). Vaikinų pasirodymas buvo sėkmingas, jie tapo konkurso laureatais ir  buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis bei laureato diplomais.

Akordeonai_2.jpg

Akordeonai_1.jpg 

  

 • Smuikininkų ansamblis – respublikinio festivalio laureatai!

2017 m. gruodžio 6d. Kaune, J. Naujalio muzikos gimnazijoje vyko XVIII – asis Lietuvos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų festivalis ARCO.

   Šiame festivalyje tarp 88 solistų ir ansamblių, susirinkusių iš visos respublikos, dalyvavo ir Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos muzikos skyriaus smuikininkų ansamblis (vadovė Eglė Sakavičienė). Jaunesniųjų grupė kartu su akordeono specialybės mokiniu Vakariu Stankausku (mokyt. Lina Dunauskytė) atliko Segėjaus Bredžio pjesę ,,Vasaros vakaras“ (aranžuotė Algio Sakavičiaus). Vyresniųjų grupė ir pianistė Evija Buraitė (mokyt. Ilona Bieliukienė) muzikavo Frederiko Šopeno Temą iš Fantazijos Imprompto op.66.

      Abi grupės pasirodė įtaigiai ir ryškiai. Na, o emocionalus ir nuotaikingas jaunesniųjų grupės muzikavimas komisijos buvo įvertintas kaip vienas ryškiausių festivalio pasirodymų. Mūsų mokiniai tapo laureatais. Tai motyvuoja ir nuteikia tolimesniems pasiekimams.

Konkursas_NJ.jpg

Nida Galčiūtė, Faustas Pauliukas, Aušrinė Amšiejūtė, Skaistė Žilvytė, Emilija Juškevičiūtė, Upė Pečiukonytė, Neda Bučelytė, Anesa Mesnikovič, Gabija Raškauskaitė (smuikai), Vakaris Stankauskas (akordeonas), Evija Buraitė (fortepijonas), Mokytojos Eglė Sakavičienė, Lina Dunauskytė ir Ilona Bieliukienė 

 

 • Š.m. lapkričio 30 – gruodžio 1 dienomis Vienoje /Austrija/ vyko II-asis tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas ,,Edelweiss 2017‘‘.

 Jame dalyvavo jaunieji pianistai iš Austrijos, Vokietijos, Rusijos, Ukrainos, Maltos, Turkijos, Azerbaidžano ir Lietuvos. Konkurso dalyviai varžėsi skirtingose amžiaus, muzikos mokyklų bei menų gimnazijų kategorijose. Konkursas vyko Klaviergalerie Wien ,,Kaiserhal‘‘salėje, kurioje jaunieji atlikėjai turėjo galimybę skambinti puikiu Steinway fortepijonu. Tarptautinį žiuri sudarė nariai iš Austrijos, Rusijos, Ukrainos, Lietuvos, Turkijos ir Azerbaidžano.

Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos 3kl. moksleivį Augustą Navicką /mokyt.N.Kalvaitienė/ šiame konkurse, lydėjo sėkmė. Jis savo amžiaus kategorijoje tapo II vietos laureatu ir buvo apdovanotas specialiu diplomu už geriausiai atliktą lietuvių kompozitorių kūrinį.

Augustas Navickas-1

 

 

 •     2017 m. lapkričio 27 dieną. M.K.Čiurlionio meno mokyklos smuikininkų ansamblis (Vad. Eglė Sakavičienė) buvo pakviestas dalyvauti meno kūrėjos Dianos Lukošiūnaitės parodos „Piliakalnių sakmės“ atidaryme miesto bibliotekoje.

Gausiai susirinkusi publika šiltais plojimais palydėjo mažųjų ir didžiųjų ansamblio grupių pasirodymus, o parodos autorė jauniesiems muzikantams įteikė  saldžių lauktuvių.  Smuikininkams akompanavo akordeonininkas Vakaris Stankauskas (mokyt. Lina Dunauskytė) ir pianistė Evija Buraitė (mokyt. Ilona Bieliukienė).

Paroda 1

Paroda 2

 

 •       2017-11-25  Kaune vyko XVII  respublikinis jaunųjų pianistų festivalis – maratonas, skirtas Kauno krašto fortepijono mokytojų draugijos įkūrimo 20-mečiui paminėti. Jo metu 11 Kauno m. salių grojo 490 mokinių  iš 34 respublikos muzikos (meno) mokyklų. Juos ruošė 222 mokytojai.

     Šiame renginyje dalyvavo ir gausus būrys jaunųjų pianistų iš  Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokyklos: A.Dailydaitė (mokyt.A.Vilčinskienė), K.Veščiovaitė (mokyt. I.Bieliukienė), M.Juodeškaitė (mokyt. L.Kotova), A.Steponėnaitė ir B.Steponėnas (mokyt. D.Juškevičius), V.Kudelytė (mokyt. J.Bujokienė), A.Navickas (mokyt. N.Kalvaitienė), M.Koženevskytė (mokyt. N.Kalvaitienė), K.Jastremskaitė (mokyt. N.kalvaitienė). Mokiniai koncertavo VDU muzikos akademijos salėje. Mūsų mokiniai festivalyje – maratone  pasirodė sėkmingai. Jų rezultatais džiaugėsi tiek mokytojai, tiek jų tėveliai. 

maratonas kaune 2017 

 

 

 •       Jau tapo tradicija, kad kiekvienais mokslo metais į mūsų mokyklą atvyksta Frankfurto prie Maino Muzikos akademijos profesorė Guoda Gevilaitė pasidalinti savo pedagogine patirtimi. 2017-11-17 ji dirbo su fortepijono skyriaus mokiniais, vedė jiems atviras pamokas.

Pamokose dalyvavo K.Veščiovaitė (mokyt. I.Bieliukienė), M.Juodeškaitė (mokyt. L.Kotova), Ū.Kantautaitė (mokyt. A.Vilčinskienė), A.Steponėnaitė (mokyt. D.Juškevičius), J.Kazarina (mokyt.S.Milušauskaitė), A.Navickaitė (mokyt.V.Geležiūtė), V.Kudelytė (mokyt. J.Bujokienė), A.Navickas, A.Mikulskytė (mokyt. N.Kalvaitienė). Profesorė kiekvienam mokiniui davė nemažai naudingų patarimų kūrinio interpretacijos klausimais, pateikė įvairių pratimų, padedančių įveikti techninius sunkumus.  Pamokos buvo labai įdomios ir naudingos tiek mokiniams, tiek patiems mokytojams. 

Gedvilaite 1

Gedvilaite 2

 

 

 • 2017m. spalio 24d. fortepijono mokytojai tobulinosi seminare Kaune.

Seminarą vedė M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė, LMTA lektorė G.Kondrotaitė.

 

 

 • 2017-10-05 Nacionaliniame Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje vyko minėjimas - koncertas: M. K. Čiurlionio muzika, žodis, tapyba", skirtas Čiurlionio draugijos 30 - osioms metinėms. Šiame koncerte dalyvavo ir mūsų mokyklos mokinė Evija Buraitė (mokyt. Ilona Bieliukienė).

 

 Zubovas 2

 

 • 2017-09-23 Roko Zubovo meistriškumo pamoka su fortepijono skyriaus išplėstinio ugdymo II kl. mokine Evija Buraite (mokyt. Ilona Bieliukienė).

 

Zubovas 1

 

XXVIII Juozo Pakalnio respublikinis jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas

Druskininkų M.K. Čiurlionio meno mokykla turtinga gabiais mokiniais, kurie nuolat dalyvauja gausybėje konkursų ir ne tik dalyvauja, bet tampa prizinių vietų laimėtojais – laureatais. Šį kartą džiaugiamės pučiamųjų instrumentų skyriaus mokiniais, kurie dalyvavo ,,XXVIII Juozo Pakalnio respublikiniame jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais” konkurse. Birželio 19 d. paskelbti konkurso rezultatai, kurie nudžiugino mokinius, jų tėvelius, na ir žinoma, mokytojus.

Konkurse dalyvavo penki mūsų mokyklos mokiniai ir visi jie tapo laureatais: klarnetas - Juozas Čijunskis (VI kl. - I vieta), Dainius Milius (IX kl. - II vieta), Povilas Andruškevičius (II kl. - III vieta) – mokytojas Vytautas Andruškevičius, koncertmeisteris Danas Juškevičius; saksofonas - Agnius Žėkas (IX kl. - I vieta) – mokytojas Juozas Mikolainis, koncertmeisterė Jūratė Bujokienė; išilginė fleita – Augustė Gudavičiūtė (III kl. - III vieta) – mokytojas Vitalius Mieščionaitis, koncertmeisterė Aušra Vilčinskienė. Konkursas vyko trimis etapais, kuriuose dalyviams reikėjo atlikti vieną privalomą ir du laisvai pasirinktus kūrinius. Sudėtingiausias buvo trečiasis etapas, nes vyko nuotoliniu būdu. Atkaklus, nuoširdus darbas, sudėtingas nuotolinis mokymas(is) ir meilė muzikai nesutrukdė pasiekti aukštų rezultatų.

 

Reikalavimai NVŠ teikėjui ir NVŠ programai yra apibrėžti Švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše (2018-09-12  įsakymas              Nr. V-758) ir Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. sprendimu                Nr. T1-185 „Dėl Druskininkų savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

NVŠ krepšelio lėšomis bus finansuojama tik viena teikėjo pateikta programa.

Dėl programų pateikimo kreiptis el. paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.  arba telefonu (8 313) 53 372