Meno mokykla
Druskininkų Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio
meno mokykla

Metodinės grupės

DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO

MENO MOKYKLA

METODINIO BŪRELIO IR SKYRIŲ SUDĖTIS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Sudėtis

Pirmininkas / Vedėjas

1.

METODINIS BŪRELIS

Metodinių grupių pirmininkai

Inga Vagnoriūtė – pirmininkė

2.

MUZIKOS IR KITŲ MENŲ SKYRIUS

Muzikos ir choreografijos programų mokytojai, mokiniai

Rita Balserienė – vedėja

3.

VYTAUTO KAZIMIERO JONYNO DAILĖS SKYRIUS

Dailės programų mokytojai, mokiniai

Eglė Maračinskaitė – vedėja

_________________

METODINIŲ GRUPIŲ SUDĖTIS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Sudėtis

Pirmininkas

1.

FORTEPIJONO METODINĖ GRUPĖ

Fortepijono mokytojai

Aušra Vilčinskienė

2.

LIAUDIES INSTRUMENTŲ METODINĖ GRUPĖ

Akordeono ir kanklių mokytojai

Gražina Andruškevičienė

3.

STYGINIŲ INSTRUMENTŲ METODINĖ GRUPĖ

Smuiko ir gitaros mokytojai

Eglė Sakavičienė

4.

PUČIAMŲJŲ INSTRUMENTŲ METODINĖ GRUPĖ

Pučiamųjų instrumentų mokytojai

Juozas Mikolainis

5.

TEORINIŲ IR VOKALINIŲ DALYKŲ METODINĖ GRUPĖ

Solfedžio, muzikos istorijos, chorinio dainavimo ir solinio dainavimo mokytojai

Vilija Mieščionaitienė

6.

CHOREOGRAFIJOS METODINĖ GRUPĖ

Choreografijos mokytojai

Greta Marija Eidulevičienė

7.

DAILĖS METODINĖ GRUPĖ

Dailės, dailės istorijos mokytojai

Gulnara Kupčinskienė

__________________