Meno mokykla
Druskininkų Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio
meno mokykla

Metodinės grupės

Teorinių disciplinų metodinės grupės

 

 
VILIJA MIESČIONAITIENĖ
 
      Solfedžio mokytoja. Esu baigusi Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, chorinio dirigavimo specialybę. 2002 m. įgijau muzikos vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją. Esu Druskininkų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų muzikos ir choreografijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė.