Meno mokykla
Druskininkų Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio
meno mokykla

Mokyklos taryba

DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO

MENO MOKYKLA

TARYBOS IR JŲ SUDĖTYS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Sudėtis

Pirmininkas

1.

MOKYKLOS TARYBA

Mokytojų atstovai:

Danas Juškevičius,

Jūratė Bujokienė,

Lina Dunauskytė,

Rasa Graužytė,

Dovilė Petrauskienė.

Danas Juškevičius

Mokinių atstovai:

Vincentas Akstinas,

Austėja Katčenkaitė,

Dominykas Lukošiūnas,

Akvilė Orliukaitė,

Marija Vaikšnoraitė.

Tėvų atstovai:

Gediminas Amšiejus,

Inga Stonytė-Čijunskienė,

Inga Gudavičienė,

Giedrė Vaickūnienė,

Irmantė Veselovienė.

2.

MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBA

Visi mokyklos mokytojai

Ona Olšauskienė

3.

MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖ TARYBA

Metodinių grupių pirmininkai:

Gražina Andruškevičienė,

Greta Marija Eidulevičienė,

Gulnara Kupčinskienė,

Juozas Mikolainis,

Vilija Mieščionaitienė,

Eglė Sakavičienė,

Aušra Vilčinskienė

Vytautas Andruškevičius

___________________