Meno mokykla
Druskininkų Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio
meno mokykla

Dailė

V. K. Jonyno Dailės skyrius


        Druskininkų dailės mokykla pradėta kurti 1976 m. dailininkų Elmos Šturmaitės, Alfonso Šuliausko, Adelberto Nedzelskio iniciatyva, o 1978 m. ji tapo oficialia neformalaus švietimo įstaiga. Veiklos pradžioje Dailės mokykla dirbo pagal bendrąsias respublikos dailės mokyklų mokymo programas, buvo mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos, skulptūros, dailės istorijos pagrindai. Vėliau, tuometinės Dailės mokyklos direktorės  L.Vrubliauskienės  pasiūlymu, mokymo programos buvo paįvairintos ir kompozicijos pamokose įvesti taikomųjų dailės disciplinų mokymai: tekstilė, keramika, dizainas. 1993 m. Druskininkuose lankytojams duris atvėrė dailininko Vytauto Kazimiero Jonyno kūrybos galerija, tad nuo 1994 m. Dailės mokykla glaudžiai bendradarbiavo su  profesoriumi, o 1997 m. miesto tarybos sprendimu mokyklai buvo suteiktas garbingas V. K. Jonyno vardas. 2011 m. Dailės mokykla sujungta su Muzikos mokykla ir pavadinta Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla, kurioje įsteigtas V. K. Jonyno dailės skyrius. Kasmet Meno mokykla išleidžia po baigiančiųjų laidą, iš kurios  nemažas mokinių būrys pasirenka tolimesnes dailės studijas. Mokiniai, baigę keturmetę dailės programą, turi galimybę pratęsti studijas papildomo ugdymo užsiemimuose, mažieji meno mėgėjai gali išbandyti savo gebėjimus parengiamosiose grupėse, taip pat veikia ir suaugusiųjų mokymo grupė. V. K. Jonyno dailės skyrių lanko daugiau nei 300 mokinių, skyriuje dirba 10 mokytojų, kurie ruošia naujas mokymo programas, patys tobulinasi, dirbdami kūrybinį darbą, lankydamiesi įvairiuose seminaruose, pleneruose.
 

V. K. Jonyno dailės skyriaus mokytojai  
 

ALĖ KALĖDIENĖ
 

       Gimė 1978 m. Druskininkuose, 1993 m. baigė tuometinę  Druskininkų V. K. Jonyno dailės mokyklą, o 2000 m. - studijas Vilniaus aukštesniosios lengvosios pramonės mokykloje, įgijo siuvinių konstruotojos specialybę. Vėliau tęsė studijas: 2001-2002 m. Vilniaus ,,Vilanimos“ animacijos mokykloje, 2005 m.  Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijos fakultete, 2011m. baigė Vilniaus Pedagoginio universiteto Meno ir edukologijos instituto dailės skyrių. Nuo 2011m. dirba Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje. Mokytoja dalyvauja įvairiuose renginiuose, pleneruose, surengė dvi autorines parodas, kuria tapybos, skiautinių srityse, modeliuoja drabužius, yra aktyvi Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės narė.

 

 

       GULNARA KUPČINSKIENĖ 


         Gimė 1973 m. Klaipėdoje, 1992 m. baigė Kauno taikomosios dailės mokyklą, įgijo keramikos technologo specialybę, 2010 m. baigė studijas Vilniaus pedagoginio universiteto Kultūros ir meno edukologijos institute.  Nuo 2008 m. dirba Druskininkų  M. K. Čiurlionio meno mokykloje, aktyviai organizuoja savo ugdytinių parodas, kartu su  mokiniais dalyvauja piešinių konkursuose Lietuvoje ir užsienyje. Mokytoja – Druskininkų asociacijos, Druskininkų dailininkų grupės 3X   narė,  dalyvauja dailininkų kūrybos darbų  parodose, įvairiuose renginiuose.

 

AUŠRA GRIGALIŪNIENĖ


        Gimė 1955 m. Vilniuje, 1980 m. baigė Vilniaus dailės institutą, įgijo menotyros specialybę. 1984 m. pradėjo dirbti tuometinėje Druskininkų V. K. Jonyno dailės mokykloje, 1991-2008 m. jai vadovavo, o pastaraisiais metais dirba Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje mokytoja ir savo ugdytinius moko dailės meno pažinimo, yra mokyklos mokytojų tarybos narė.


ONUTĖ ZAKARIENĖ 
 

       Gimė 1960 m. Druskininkuose, 1986-1992 m. studijavo Vilniaus dailės akademijoje, 1992 m. įgijo dailės pedagogo specialybę. Nuo 1986 m. dirba   Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykloje, dėsto piešimą, tapybą, kompoziciją, erdvinę plastiką, vadovauja dizaino specialybės diplomantams, ruošiant baigiamuosius darbus, dalyvauja įvairiose vertinimo komisijose, akcijose. 1994 m. suteikta dailės mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Nuo 1990 m. mokytoja dalyvauja kūrybinėje veikloje, dirba akvarelės, grafikos, tapybos srityse, periodiškai rengia autorines parodas Druskininkuose, dalyvauja įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje. Mokytoja – Druskininkų dailininkų  asociacijos, Druskininkų dailininkų grupės  ,,3X“ narė.ONA AKSTINAITĖ
 

       Gimė 1978 m. Druskininkuose, 2004 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, įgijo tekstilės specialybę, suteiktas menų magistro kvalifikacinis laipsnis. 2004 m. pradėjo dirbti mokytoja tuometinėje  Druskininkų V. K. Jonyno dailės mokykloje, kuriai 2008-2010 m. ir vadovavo. Nuo 2010 m. – Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorė ir dailės mokytoja, dėsto dailės istoriją, kompoziciją, vadovauja tekstilės specialybės diplomantams, ruošiant baigiamuosius darbus. Mokytoja – Druskininkų dailininkų asociacijos, Druskininkų dailininkų grupė 3X narė, dalyvauja įvairiose parodose Lietuvoje ir užsienyje, skaito pranešimus, veda autorinius seminarus  įvairiomis dailės temomis.