Meno mokykla
Druskininkų Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio
meno mokykla

Liaudies instrumentai

Liaudies instrumentų skyrius
 

      Liaudies instrumentų skyriuje dirba trys mokytojos: kanklių mokytoja Asta Jonkutė ir akordeono mokytojos:  metodininkė Gražina Andruškevičienė bei vyresnioji mokytoja Lina Dunauskytė. Mokytojos ir jų mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose, festivaliuose. Mokytojos  kūrybingos, veiklios ir pareigingos, aktyviai koncertuoja, surengė ne vieną puikų pasirodymą Lietuvos ir užsienio klausytojams. Mokytojų akordeonisčių suburtas trio (kartu su mokytoja L.Kotova) skaičiuoja jau penkioliktus aktyvios koncertinės veiklos metus.

Liaudies instrumentų skyriaus mokytojai

                 Nuotraukoje iš kairės: Asta Jonkutė, Lina Dunauskytė, Gražina Andruškevičienė.