Meno mokykla
Druskininkų Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio
meno mokykla